Borçalıda və dünyada yaşayan soydaşlarımız üçün SOYDAŞ HAQQINDA QANUN çıxarılsın

Borçalıda və dünyada yaşayan soydaşlarımız üçün SOYDAŞ HAQQINDA QANUN çıxarılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Azərbaycan Milli Məclisi tarafına Rauf Alagezov bu kampanyayı başlattı

Azərbaycanda və dünyanın hər yerində yaşayan Azərbaycanlılar üçün SOYDAŞ HAQQINDA QANUN çıxarılsın və soydaşlarımız Ana vətənlərində rahat yaşayıb rahat gəlib gedə bilsinlər deyə dəstək istəyirik

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.