Tik-Tok Azərbaycanda ləğv edilsin!

Tik-Tok Azərbaycanda ləğv edilsin!

0 людей подписали. Следующая цель: 100
Когда эта петиция соберет 100 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!
Аноним Анонимов создал(а) эту петицию, адресованную Azərbaycan mədəniyyət nazirliyi

Düşünürəm, Tik-Tok adlı proqramı hərkəs bilir.Mənim  fikrimcə, Tik-Tok bizim cəmiyyətə heç bir fayda gətirmir. Gəncliyimiz,bu virus  proqramı üzündən heç bir şeyə həvəs salmır və inkişaf etmir. Tik-Tok, fikrimcə, layiqli gələcəyi olmaq istəyən hər bir ölkədə  ləğv edilməlidir, çünki insanlar, sözün əsil mənasında, mahnıya uyğun ağızlarını açıb bağlamadan başqa heç bir şey etmir. Vaxtlarını və enerjilərini dəxlisiz videolara sərf etməkdənsə, düzgün yönəltmirlər. Bu da, bir daha vurgulamak istəyirəm , cəmiyyətimizi və ən əsası, gəncliyimizi inkişaf etdirmir.

0 людей подписали. Следующая цель: 100
Когда эта петиция соберет 100 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!