Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayə Universitetində imtahan test üsulu ilə keçirilsin.

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayə Universitetində imtahan test üsulu ilə keçirilsin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Məqsədim budur ki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində imtahanlar test üsulu ilə keçirilsin.