HİCAB QADAĞASIN SON! SƏNDƏ SUSMA, HAQQINI TƏLƏB ET!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Azərbaycan Respublikasında Şəxsiyyət vəsiqələrində və xarici pasportlarda Hicablı xanımların HİCABLA ŞƏKİL Çəkilməsinə olan qanunsuz qadağanın ləğv olunmasını ciddi şəkildə tələb edirik.!!!