Petición cerrada

Iruñean haur eskolak euskaraz! Escuelas Infantiles de Pamplona-Iruñea también en Euskara!

Esta petición ha conseguido 8.450 firmas


(Abajo en castellano)

Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutuna Europako Kontseiluko estatu kideek onartu zuten Estrasburgon, 1992ko azaroaren 5ean, Europako hizkuntza guztiak babestu eta sustatzeko xedez. Espainiak 1992an sinatu zuen akordioa (lehenetariko bat izan zen) eta 2001ean berretsi zuen.

Ildo horretan, RózsaHoffmann hungariarrak bere txostenean dioenez, “hizkuntza aniztasuna Europako kultur ondarearen zati da” eta, hortaz, “hizkuntzok babestu eta sustatzea izan beharko litzateke giza duintasuna eta funtsezko eskubideak errespetatzen dituzten politiken osagai nagusietako bat”.

Baina ez dirudiegungo Iruñeko Udalak beteko duenik hiriko haur eskoletan euskararekiko duen konpromisoa.

Bereespainolitateaz eta europeismoaz harro agertzen den alderdi politiko bat izaki, ez dirudi Europako konpromisoak entzuteko batere prest dagoenik, Espainiako Gobernuak haiek berretsi izanagatik ere, Aznar buru zelarik.

Euskara herritarren ondarea da, ez alderdi politikoena; eta herritar garen aldetik, espero dugu gure agintariak –politika alde batera utzita–gai izanen direlaNafarroako Foru Komunitate osoaren hizkuntza babesteko eta zaintzeko.

Agintariei gure arbasoena izan zen eta gure ondorengoena izanen den hizkuntza babesteko eskatu ahal izateko, lehenik, gai izan behar dugu ulertzeko euskara komunikatzeko tresna bat eta guztion ondarea dela, eta ez alderdi politikoen arma.

HannahArendt alemaniarrak honelaxe definitzen du eskola: “eremu publiko bat, non ikaskuntza-baldintza zehatzak gertatzen diren eta pertsonak biltzen diren, hitz egiteko, eztabaidatzeko, istorioak partekatzeko eta elkarrekin borrokatzeko, betiere herritar aktiboen aukerak indartzen dituzten (eta ez ahultzen) gizarte harremanen barruan”.

Iruñeko Udalaren eskola batzuek geure egiten dugu eskola bizitzeko modu hori,euskaraz.

Maturanak dioenez, edozein proiektu abiatu aitzin, funtsezko galdera bat egin beharko genioke geure buruari; hain zuzen ere, honako hau: “Zer kontserbatu nahi dugu?”

Galdera handia, bizi dugun garairako.

Askok ikusi nahi ez badute ere, Haur Hezkuntzako 3 urteko haurren matrikulazio kopurua begiratu besterik ez dago, jakiteko zenbatekoa litzatekeen Iruñeko Udal Haur Eskoletan euskaraz seme-alabak matrikulatuko lituzketen familiena. Datu hori hauxe da: %30etik gorakoa. Eta udalak azken eraso linguistikoaren ondoren, eskaintza %10era jaitsiko du, herena!!

Datu ofizial hauek, Navarra Suma-ren euskarafobia agerian uzten dute beste behin ere.

Haur eskoletako langile eta familiek prentsa ohar baten bitartez izan genuen euskarazko plazen murrizketaren berri.

Urteetako aldarrikapena izan da biztanlegoaren partetik gure seme-alaben euskaraz ikasteko eskubidea adin tarte guztietan. Orain dela hiru urte arte, Txantrean baino ezin genituen gure seme-alabak euskaraz matrikulatu, 12 Haur Eskoletatik bitan bakarrik, eta biak auzo berean. Euskararen eskaintzaren kontura, aurreko legealdian egindako aurrerapenak, atzera bota ditu Navarra Suma-k, aukerak lehendik gutxi baziren, orain gehiago txikitu ditu.

Gure seme-alabek euskaraz jolastu eta bizitzeko aukera izan dezaten nahi dugu!

Hau horrela, Navarra+ alderdi politikoari, hasitako aldaketak bertan behera utzi eta, gainontzeko alderdi politikoek eskatu dioten bezala, eskaintza-eskaera inguruko ikerketa batean oinarrituta haur eskolen eredu linguistikoen inguruko ituna sina dezatela exijitu nahi diogu-

(castellano)

La Carta Europea de las Lenguas Minoritarias es un acuerdo ratificado en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1.992 por los estados miembros del Consejo de Europa para la defensa y promoción de todas las lenguas de Europa. España fue uno de los primeros firmantes en 1.992 y ratificó el acuerdo en 2.001.

En este sentido  la húngara Rózsa Hoffmann afirma en su informe que”la diversidad lingüística forma parte del legado cultural europeo” y que por tanto “la protección y promoción de esos idiomas es un valor fundamental que debería ser un componente esencial de las políticas respetuosas con la dignidad humana y los derechos fundamentales”.

No parece que se vaya a cumplir dicho compromiso por parte del actual Ayuntamiento de Pamplona con respecto al euskera en las Escuelas Municipales de dicha ciudad.

Un partido político que hace alarde de su españolidad y su europeísmo parece que no está muy dispuesto a escuchar compromisos europeos ya ratificados por el propio gobierno español con el Sr. Aznar.

El Euskara es patrimonio de la ciudadanía, no de ningún partido político. Como ciudadanos esperamos que nuestros gobernantes, independientemente de su afiliación política, sean capaces de proteger y cuidar una lengua que pertenece a toda la Comunidad Foral de Navarra.

Es exigible a las Autoridades amparo para una lengua que perteneció a nuestros mayores y que pertenecerá a nuestros hijos e hijas si somos capaces de entender que el euskera es vehículo de comunicación, que es un bien común y que no debe ser un arma arrojadiza para ningún partido político.

Hannah Arendt entiende la escuela como “un espacio público donde se dan unas condiciones de aprendizaje, al que las personas acuden para hablar, para participar en un diálogo, para compartir sus historias y luchar juntas dentro de unas relaciones sociales que fortalezcan (y no debiliten) las posibilidades de la ciudadanía activa.”

En algunas Escuelas Municipales de Pamplona recogemos este sentir en euskara.

Maturana dice que al comienzo de cualquier proyecto existe una pregunta que es crucial. Dicha pregunta es ¿”Qué queremos conservar”?

Es una gran pregunta para los tiempos que estamos viviendo.

Aunque desde el actual Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea no lo quieran ver, y por mucho estudio sociolingüístico que dicen que van a hacer, para saber cuántos niños y niñas se matricularían en euskera en las Escuelas Infantiles de Pamplona, no hay más que ver los datos de matriculación de los niños y niñas de 3 años de edad en el segundo ciclo de Educación Infantil. ¡Estamos hablando de un porcentaje que supera el 30%! Y el Ayuntamiento de Pamplona, tras su último ataque lingüístico, ha reducido la oferta de plazas en euskera en el ciclo 0-3 años al 10% de su total, esto supone un tercio de la demanda que existe para el segundo ciclo de infantil.

Estos datos oficiales, dejan una vez más al descubierto la euskarafobia de Navarra Suma atacando a su propia Lingua Navarrorum. La cultura y el idioma no debe ser ninguna moneda de cambio. Para ello se ha aferrado a una sentencia judicial que lo único que afirma es que el cambio de modelos de las escuelas infantiles es competencia del Gobierno de Navarra y no del Ayuntamiento. Para mas INRI, además de volver a la situación de hace cuatro años donde de 11 escuelas infantiles solo 2 eran en euskera, (actualmente eran 4 en euskera, 4 en castellano con actividades en ingles y 3 en castellano) han decidido introducir el modelo "castellano con actividades en ingles" en una de las dos escuelas que quedarían en euskera contradiciendo la propia sentencia a la que han recurrido, sentencia que dice, como ya he indicado, que no pueden hacer como Ayto. ningún cambio lingüístico en las escuelas infantiles. ¡Todo sea por borrar el euskera de nuestras vidas!

¡Queremos poder tener la opción de que nuestras hijas e hijos jueguen y vivan en euskera!

Por ello exigimos al grupo polìtico Navarra+ del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea, paralice el cambio iniciado y tome parte, como se lo han pedido el resto de partidos politicos, en un pacto sobre el modelo lingüístico de las escuelas infantiles municipales de Pamplona-Iruñea basado en un estudio sobre la oferta y la demanda de plazas en el ciclo 0-3 años de Pamplona-Iruñea.Hoy: Jose Angel cuenta con tu ayuda

Jose Angel Amatria Mateo necesita tu ayuda con esta petición «Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea: Escuelas Infantiles de Pamplona-Iruñea también en Euskara!». Únete a Jose Angel y 8.449 personas que ya han firmado.