Habilitar antiguo mercado Arangoiti como centro multifunción

Habilitar antiguo mercado Arangoiti como centro multifunción

Creada
6 de febrero de 2020
Firmas: 205Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Actualmente el barrio Arangoiti de Bilbao sufre una carencia de espacios cubiertos de uso público. El Caserio Agirre (centro municipal) ha llegado al máximo uso posible, no pudiendo abarcar mayor número de actividades. Por eso, desde el tejido asociativo de Arangoiti instamos al Ayuntamiento de Bilbao a habilitar el antiguo mercado municipal como un centro multifunción para el barrio. Todas y todos podremos disfrutar de dicho espacio para actividades de todo tipo: reuniones de asociaciones, proyectos juventud, actividades para la tercera edad…

Esta reivindicación no es nueva ya que ante esta necesidad de locales para las diversas asociaciones en 2015 solicitamos al Ayuntamiento la recuperación de estos locales del antiguo mercado, petición que fue recogida y aprobada, habilitándose para ello una partida presupuestaria en 2017 que nunca llegó a materializarse.

Por este motivo, cuando la necesidad de espacios es más apremiante que nunca las asociaciones del barrio, unidas, seguimos trabajando para conseguir que habiliten el antiguo mercado como centro multiusos para el uso y disfrute de las vecinas y vecinos del barrio.

Mediante tu firma estás de acuerdo y manifiestas tu apoyo a la solicitud de la habilitación del antiguo mercado para convertirlo en un centro multiusos que nos permita solucionar esta carencia de espacios cubiertos de uso publico.

 

Gaur egun, Bilboko Arangoiti auzoan erabilpen publikoa duten estalitako gune beharra dago. Funtzio hori betetzen duen Agirre Baserria gainezka dago eta ezin dira ekintza gehiago bertan antolatu. Horregatik, Arangoitiko elkarte sareak Bilboko Udalari auzoko antzinako merkatua udaltegi moduan bideratzeko eskatu nahi dio. Gune hau denok erabili ahal izango dugu denetariko ekintzak egin ahal izateko: elkarteetako bilerak, gazteentzat proiektuak, hirugarren adinekoentzat ekintzak…Aldarrikapen hau ez da berria auzoan, 2015 urtean dagoeneko espazio beharra zegoela eta, bertako elkarte askok Udalari luzatu zion antzinako merkatua berreskuratzeko eskakizuna. Hau udalak jaso eta onartu egin zuen arren 2017ko aurrekontuetan sail bat definituz, azkenean ez zen gauzatu.

Hau dela eta, Arangoiti auzoan espazio beharra inoiz baino premiazkoagoa denean, bertako taldeak elkarturik lanean jarraitzen dugu antzinako merkatua udaltegi moduan bideratu dezaten auzotarren erabilpen eta onurarako.

Zure sinaduraren bitartez, ados zaude eta zure babesa erakutsi nahi diozu antzinako merkatua auzotarrentzat erabiltzen anitzeko udaltegi moduan bideratu dezaten udalari egiten zaion eskaerari.

Apoyar ahora
Firmas: 205Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora