Petition Closed
Petitioning Aydin Dogan International Cartoon Competition and other international cartoon contests and 1 other

The results of the 31st Aydin Dogan International Cartoon Competition 2014 have already shown us that the rules of such cartoon contests should immediately be revised according to the internet age

The results of the 31st Aydin Dogan International Cartoon Competition 2014 have already shown us that the rules of such cartoon contests should immediately be revised according to the internet age.

We, the undersigned cartoonists, suggest the following changes be added to the competition rules and taken into account by the competition organisation.

1.The participating cartoons must not be awarded in previous contests.

2. After being preselected,  the finalist works will be displayed on the organising foundation’s website (aydindoganvakfi.org.tr) for a certain period (7-15 days) before the meeting of the international jury.  At this period, cartoons will be publicly available for evaluation for authenticity, and any inquiries for fraud will be further considered by the jury. After this date, objections to authenticity will not be considered.

As cartoonists we suggest these two articles be added to the regulations of the international cartoon competitions. By this way, we believe the reputation of cartoon competitions, the juries, and the cartoonists will rise and the quality of cartoons produced will get higher.)

Aydın Doğan 2014 uluslararası karikatür yarışmasının sonuçları, şartnamelerin bir an önce internet çağına göre revize edilmesi gerektiğini bize göstermiş bulunmaktadır.

Biz, aşağıda imzası bulunan çizerler, izleyen değişikliklerin şartnameye eklenmesini ve yarışma organizasyonu tarafından dikkate alınmasını öneriyoruz .

1-Eserlerin daha önceki yarışmalarda ödül almamış olması önkoşulu.

2-Jürinin yaptığı ön eleme sonucunda finale kalan karikatürlerin yarışmayı düzenleyen vakfınızın resmi web sitesinde (aydindoganvakfi.org.tr), uluslararası jürinin toplanmasına kadar geçecek süre içerisinde, benzer, çalıntı ve diğer itirazlar için belli bir süre (7-15 gün) yayında tutulması. Belirlenen süre sonrası gelen itirazların dikkate alınmayacağı ve sözkonusu itirazları değerlendirerek karara bağlama yetkisinin jüride olduğu.

Çizerler olarak, uluslararası yarışmaların şartnamelerine bu maddelerin hızlı bir şekilde ilave edilmesi en büyük dileğimizdir. Yarışmaların, jürilerin ve karikatürcülerin saygınlığı ile üretilen işlerin kalitesinin bu şekilde daha çok artacağı kanısındayız.

This will contribute to the international cartoon competitions get much fairer results and bring more original cartoons.)

 

 Uluslararası karikatür yarışmalarının daha adil sonuçlanması  ve özgün eserlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır

This petition was delivered to:
  • Aydin Dogan International Cartoon Competition and other international cartoon contests
  • Aydin dogan vakfi

    coşkun göle started this petition with a single signature, and now has 220 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    The only way Aydin Dogan International Cartoon Competition and other international cartoon contests will listen

    Every signature matters and makes the petition more powerful. Add your name today and help us win.