Aydın'da Yeni Maden Ocakları İstemiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Aydın’da 15 ayrı yerde maden arama çalışması yapılması için ihale açıldı. İhaleye açılan yerlerin bir kısmı ikinci derece sit alanlarına ve kültür miraslarına yakınken bazı alanlar yerleşim yerlerini kapsıyor. Bu proje Aydın'ı, ağaçlarımızı, yer altı sularımızı tehlikeye atacak. 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından  Aydın’ın Bozdoğan, Didim, Çine, Karpuzlu, Karacasu, Kuşadası, Köşk ve Söke ilçelerinde olmak üzere toplam 4 bin 783,31 hektarlık alan maden işletmesi ve araması yapılmak üzere ihaleye açıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Aydın ve İzmir illerinde yer alan 4. grup maden sahasını uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edecek.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG, uç ürün olarak feldispat ve kuvars üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla Aydın ve İzmir illerinde yer alan 4. grup maden sahası için ihaleye çıkacak. 

Sahanın ihalesi 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Buna ek olarak toplam 74 maden sahasının 52'si bir grup, 22'si ikinci bir grup olmak üzere ihale edilerek aramalara açılacak.

MAPEG'in daha önce ihaleye açtığı fakat başvuru yapılmayan 305 maden sahası ise ikinci defa ihale edilecek. Sahalara ait bilgiler 28 Şubat ile 30 Mart tarihleri arasında duyurulacak.

Söz konusu sahaların ihaleleri 2 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Aydın'da yeni maden sahası aranma çalışmalarına ve maden sahası açılmasına karşıyız. Çünkü;

 • Yapılacak çalışmaların insana ve doğaya büyük zarar verecektir, Aydın’da ciddi tahribatlara yol açacaktır.
 • İhaleye açılan yerler içerisinde tarım arazileri de vardır. Tarımsal üretime zarar verecektir.
 • İhaleye açılan yerler içerisinde ormanlık araziler de vardır. Ağaçlarımız maden arama-işletme nedeniyle kesilecektir.
 • Turizme zarar verecektir.
 • Yer altı su kaynakları zarar görecektir.
 • BU MADEN ARAMA ÇALIŞMALARINDA AYDINIMIZ TEHLİKEDEDİR;
 • Yaban Hayatı tehlikedir. Organik Tarım tehlikededir
 • Alternatif Turizm değerlerinden yaylacılık tehlikededir
 • Doğal su kaynakları ve yeraltı su rezervleri tehlikededir.
 • Küçük ve büyük baş hayvancılık tehlikededir.
 • Orman örtüsü ve endemik bitkilerimiz tehlikededir.
 • Geleceğimiz, geçmişten bizlere miras bırakılan değerlerimiz tehlikededir.
 • Eğer bu işletme yörede açılırsa ve maden çıkarmaya yönelik yer altı ve yer üstü işletmeleri arazi yapısını bozacaktır. Böylece toprak profili bozulacak, bu durum ekolojik dengeyi etkileyecektir.
 • Ormanlar, tarım alanları, akarsular ve buralarda yaşayan canlılar zarar görecektir.
 • Maden işletmelerinden çıkan katı atıklar kontrol edilmediği taktirde telafisi olmayan kalıcı zararlar verecektir. Bu zararlı maddelerin toprakla bütünleşmesiyle zamanla canlılığını yitirecek ve çorak hâle gelecektir.
 • İşletmelerin bulunduğu yerlerde hava ve su kirliliği de oluşacaktır. Maden işletmelerinin bulunduğu bölgelerde doğal ve tarihsel dokuyu bozulacak, bu da turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir.
  İşletme faaliyetlerinde meydana gelecek patlamalar ve toz bulutları, önce deprem etkisi yaratacak sonra doğal bitki örtüsü üzerini kaplayacak zararlı atıklar zehirlenmeye yol açacaktır. Deprem etkisi yaratan patlatmalarla yeraltı sularını yok olacak, çıkardığı toz ile döllenmeyi önleyerek meyve ağaçlarını verimsizleşmesine, neden olacaktır.

Doğal Hayatı, sosyal hayatı, geleceğimi, gelecek nesillerde çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre için bu duruma duyarsız kalmayalım.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu projeyi iptal etmesini, Aydınımızı biz sahiplerine bırakmasını istiyoruz.
Buradan Şirket yetkililerine sesleniyoruz: Aydınımızda Maden aramanızı ve doğamızı, çevremizi katletmenizi istemiyoruz.
Türkiye'yi, Ege'yi, denizi, tabiatı seven yaşam dostları, gelin hep birlikte imza kampanyasını destekleyelim. geleceğimize sahip çıkalım.