Petitioning Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
This petition will be delivered to:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İslam - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Boşanma sonrası "Ortak Velayet" hakkı istiyorum.

Aile mahkemelerinin çocukların velayetini anne veya babaya vermesi, zaman içinde çocukların velayet sahibi tarafla yaşayıp diğer taraftan gitgide uzaklaşmasına sebep oluyor. Anne de, baba da eşit şartlarda çocuğunu görme hakkına sahip olmalıdır ve çocukları üzerindeki tüm sorumlulukları paylaşmalıdır.

Çocuğunu ancak haczettirerek ve her seferinde devlete para ödeyerek görebilen ya da bu parayı ödeyecek gücü yoksa çocuğuna hasret baba ve babasına hasret çocuk çoktur. Bu durum babasıyla iletişim kuramayan, babasına dokunamayan çocuk ve çocuğu ile iletişim kuramayan ve çocuğuna dokunamayan babaların psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Ebeveyne yabancılaştırma sendromunun (EYS) çocuk üzerindeki olumsuz etkileri neden düşünülmüyor?


Letter to
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Boşanma sonrası evler, mal ve mülk bile paylaşılabilirken, paylaşılamayan çocuklar için, çocuklarını göremeyen anne ve babalar için "Ortak Velayet" hakkı istiyorum.