Avrupa’nın Plastik Atıkları Ülkemize Gelmesin #PlastiktenÇıkış

Mücadele alanı:İklim Krizi

Avrupa’nın Plastik Atıkları Ülkemize Gelmesin #PlastiktenÇıkış

Başlama tarihi:
30 Kasım 2022
İmzalar: 25.087Sonraki Hedef: 35.000
Bu hafta 80 kişi imzaladı

Bu kampanya neden önemli?

Türkiye’ye sadece 2020 yılında AB’den yaklaşık yarım milyon ton plastik atık geldi.

2020 yılından itibaren Türkiye’ye başka ülkelerden yapılan plastik atık ihracatı 2 yıl gibi kısa bir süre zarfında yüzde 1200 arttı. 

Plastik hem çevre ve insan sağlığı için tehlikeli, hem de iklim krizine neden oluyor. Buna rağmen Türkiye, Avrupa’nın plastik atıklarını gönderdiği yer. Avrupa’nın plastik çöplüğü olmayı kabul etmiyoruz. Taleplerimizi desteklemek için kampanyayı imzala. Sesimizi yetkililere hep birlikte duyuralım.

Plastikten Çıkış Taleplerimiz

  • 2023 yılında plastik atık ithalatı yasaklansın
  • Türkiye’nin plastik geri dönüşüm hedefinin denetlenmesi için şeffaf ve katılımcı izleme mekanizmaları kurulsun
  • Hukuka aykırı olarak plastik atık ithalatı yapan atık kaçakçıları için cezalar artırılsın
  • Plastiksiz hizmet sektörü için teşvik mekanizmaları kurulsun
  • Adana’da ve Tekirdağ’da planlanan petrokimyasal fabrikaları iptal edilsin 

Peki plastik neden kötü?

Kullandığımız plastiklerin birçoğunun geri dönüştürülmediğini biliyor muydunuz?

Plastiklerin çoğu ya çöpe atılır, ya depolanır, ya yakılır ya da çevreyi kirletir.

Plastiklerin sadece yüzde 9’u geri dönüştürülür, yani ayrıştırılır, parçalanır, eritilir ve yeniden kullanılmak üzere küçük topaklar şeklinde biçim verilir.

Plastikler fosil yakıtlardan ve toksik kimyasal katkı maddelerinden oluşur. Plastiğin geri dönüştürülmesi veya yakılması sürecinde ortaya çıkan  hava kirleticiler ve toksinler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Türkiye'de plastik geri dönüşümü çok sayıda insanın sağlığına zarar vermekte ve çevreyi herkes için olumsuz etkilemektedir.

Türkiye'de insanları ve çevreyi korumaya yönelik hukuki düzenlemeler var, ancak bu düzenlemelere uyulmasının zorlayıcı yaptırımlarla sağlanmaması insanların ciddi ve yaşam boyu sürecek sağlık sorunlarına yakalanma riskini artırıyor.

Türkiye, çevre ile ilgili hukuki düzenlemelere uyulmasını sağlamalı, riskler hakkında bilgi vermeli ve  tehlikeli çocuk işçiliği yasağını zorlayıcı yaptırımlarla uygulamalıdır. AB, kendi atıklarıyla kendi baş etmelidir.   

İklim Krizi ile Mücadele İçin Plastikten Vazgeç!

Plastiklerin yüzde doksan dokuzu petrol ve gaz dahil olmak üzere fosil yakıtlardan üretilir. 2019 yılında, plastiğin küresel üretimi, bertarafı ve/veya yakılması faaliyetlerinde yayılan sera gazı (CO2e) miktarı 850 milyon metrik tondur ki; bu da yaklaşık 190 orta ölçekli kömür santralinin çıktısına eşit bir değerdir.  Plastik kullanımı öngörüldüğü gibi artmaya devam ederse, 2050 yılına kadar plastiklerin üretiminden ve yakılmasından kaynaklanan sera gazı emisyonları küresel karbon bütçesinin yüzde 15'ine ulaşacak ve böylece küresel iklim hedeflerine ulaşılması, imkansız olmasa bile son derece zor hale gelecektir.

Bu hafta 80 kişi imzaladı
İmzalar: 25.087Sonraki Hedef: 35.000
Bu hafta 80 kişi imzaladı

Karar Vericiler