Avrupa Komisyonu'nun Kurdurduğu OHAL KOMİSYONU'NUN LAĞVEDİLMESİ

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


  1. Bilindiği üzere fethullahçı yapı ile ilgili 2004'te bir Milli Güvenlik Kurulu bir karar aldı. Bu karara göre fethullahçı yapı, milli güvenliğimiz için tehlike arz eden yapılar arasında kabul ediliyordu. Bu kararın alındığı tarihten itibaren devleti yönetenlerin görevi, makrosiyasi olayları okuması mümkün olmayan vatandaşını bu zararlı yapıya karşı korumaktır. Maalesef vatandaşlarımız ve gençlerimiz bu yapıya karşı korunmamış, bilakis bu yapının kucağına itilmiştir. Ayrıca 2006 yılında terörle mücadele kanununda değişiklik yapılarak fethullahçı yapının başı olan kişinin terör örgütü lideri olarak yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki dava düşürülmüştür. 1980'den sonra Erbakan'ın Başbakan olduğu hükümet dışında bütün hükümetlerin 2014 yılına kadar desteklediği bu yapının suçu sadece memurlara yüklenemez. Maalesef yargı kararları beklenmeden memurlar, ihraç edilmiş ve anayasal güvence altındaki masumiyet karinesi hiçe sayılmıştır. Fetöyle mücadele denen süreçte hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun hakim olduğunu gördük. Melun darbe girişiminin üstünden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen yargının verdiği onbinlerce takipsizlik ve beraat kararı bile hiçe sayılmaktadır. Oysa olağanüstü halin bitimiyle birlikte masumiyet karinesi gereği hakkında mahkeme kararı olmayan her memur haklarını alarak görevine başlamalıydı.

    Ünlü fransız yazar ve düşünür Jean-Paul Sartre, Avrupalıların insana ve haklarına nasıl baktığını şöyle ifade etmiştir: "Avrupa ağzından insan sözcüğünü düşürmemiş; fakat bir yandan da  rastladığı her yerde; kendi sokaklarının her köşesinde, dünyanın her yerinde insanı katletmiştir.”

    OHAL Komisyonu denen kurumun ohal bitmesine rağmen hukuka aykırı olarak faaliyet göstermesi, Sartre'nin sözünde ifade edilen Avrupa insanlığının Türkiye'deki tezahürüdür. Avrupa Komisyonu'nun talimatıyla kurulan bu komisyon, olağanüstü halin bitimiyle birlikte anayasaya ve avrupa insan hakları sözleşmesine aykırı olarak hukuksuz şekilde faaliyet göstermektedir. Sömürgeciliğin ve köleliğin merkezi olan avrupalıların dayattığı bu kurumun derhal lağvedilmesi ve hukukun üstünlüğüne geçilmesi gerektiğine inanıyor, bir kalp taşıyan her insanın desteğini bekliyoruz.    Çözüm insanımıza hukuki anayasal hakları çok gören Avrupa Komisyonu'nun kurdurduğu OHAL Komisyonu'nun lağvedilip hukukun üstünlüğüne geçilmesi

    Kumpaslarla KHK ile ihraç edildim ve takipsizlik almama rağmen hukuki haklarımı alamıyorum.