Başarı

BU BİR VATAN DAVASIDIR! Doğu Perinçek'in 28 Ocak'ta Strasbourg'ta olması hukuk hakkıdır;ENGELLER KALDIRILSIN! 28 Ocak 2015'te Strasbourg'ta görülecek davada AİHM'den 'ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR' demenin ifade özgürlüğü kapsamında kalmasını talep ediyoruz.

Bu kampanya 1.922 destekçi ile değişim yarattı!


LOZAN'DAN STRASBOURG'A 17 ARALIK 2013 ZAFERİ

   AİHM, ‘Ermeni soykırımı’ iddialarının ‘EMPERYALİST BİR YALAN’ olduğunu vurgulayan Doğu Perinçek’i haklı buldu. Mahkeme, Perinçek’in açıklamalarının düşünce özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verdi ve İsviçre’yi mahkûm etti

    İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) İsviçre aleyhine 2008′de açtığı dava karara bağladı. AİHM, 6 yıldır Ergenekon tertibiyle tutuklu bulunan Perinçek’in başvurusunu haklı bularak İsviçre’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10′uncu maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Karar, “Ermeni soykırımı” yalanına karşı mücadele için kurulan ve KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın başkanlığını yaptığı Talat Paşa Komitesi’nin Avrupa merkezlerinde yaptığı çalışmaların bir sonucu. Denktaş ve Perinçek, yüzlerce aydın, bilim adamı ve sanatçıyla kol kola Avrupa başkentlerinde büyük bir mücadele vermişti.

‘Emperyalist yalandır’ sözlerine ceza verilmişti

         Doğu Perinçek, 2006 yılının 7 Mayıs, 22 Temmuz ve 18 Eylül tarihlerinde İsviçre’de yaptığı konuşmalarda, “Ermeni soykırımı” iddialarının “emperyalist bir yalan” olduğunu söylemişti. Bu konuşmalar üzerine Lozan Bidayet Mahkemesi 9 Mart 2007 tarihinde verdiği kararla, Perinçek’in İsviçre Ceza Yasası’nın mükerrer 261. maddesinin 4. fıkrasına dayanarak, 90 gün hapis cezası karşılığı 9000 İsviçre frangı para cezasına çarptırmıştı.

Doğu Perinçek, İsviçre’de yaptığı temyiz başvurusunun reddedilmesi üzerine AİHS uyarınca AİHM’ye başvurdu. Yapılan başvuruda, “Doğu Perinçek’in düşüncesini ifade etme özgürlüğünün ırk ayrımcılığı gerekçesiyle çiğnenmesi ve mahkûm edilmesi AİHS’nin 10. maddesinin ihlalini oluşturmaktadır” denilerek İsviçre hakkında dava açıldı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ

 Mahkeme, AİHS’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10′uncu maddesinin İsviçre yargısı tarafından ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, İsviçre’nin Doğu Perinçek’i mahkûm etmek için ileri sürdüğü gerekçelerin yeterli olmadığı kararına vararak “AİHS’nin 10. maddesi ihlal edilmiştir” dedi.

 AİHM, hassas ve tartışmalı konularda da fikir beyan etmenin ifade özgürlüğünün temel unsurlarından olduğuna dikkat çekti. Hoşgörülü, çoğulcu ve demokratik toplumu; totaliter yönetimler ya da diktatörlük rejimlerinden ayıranın da bu olduğunu belirtti.

 Mahkeme, Doğu Perinçek’in kendisine İsviçre hükümeti tarafından vize verilmediği, dolayısıyla avukatıyla görüşmesinin engellendiği ve mahkemeye sunulan belgelerin dikkate alınmayarak İsviçre yargısının kararlarında ayrımcı bir tutum sergilediği itirazlarını ise reddetti.

 Mahkeme, talep edilen manevi tazminatı, AİHS’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10′uncu maddesinin İsviçre yargısı tarafından ihlal edildiğine hükmettiğini ve bu kararın her türlü manevi zararı karşıladığı, bu nedenle manevi tazminata gerek olmadığı kararını verdi.

Konuşma tarihi çerçevede

   Mahkeme, Doğu Perinçek’in hukuk doktoru ve İşçi Partisi Genel Başkanı olduğunu aynı zamanda kendisini tarihçi ve yazar olarak gördüğünü, İsviçre Federal Mahkemesi’nin kendisini “Milliyetçi”, “Irkçı” olarak kabul etmesine rağmen, yapılan konuşmaların 1923 Lozan Antlaşması’nın anılması sırasında bir politikacı olarak yaptığını dolayısıyla yapılan konuşmaların politik, tarihi ve hukuksal çerçevede olduğunu kabul ediyor.

   Mahkeme, İsviçre mahkemesinin Doğu Perinçek’i mahkûm etmek için “soykırım”la ilgili dayandığı uluslararası alanda “Genel konsesüsün varlığı” konusunda ikna olmadığını, yasal olarak tanımlanmış “soykırımı” kanıtlamanın da kolay bir şey olmadığını, yaşanan olayla ilgili tarihi araştırmaların da tartışmaya açık olduğunu belirtti ve bunun üzerinde konsensüs sağlamanın mümkün olamayabileceğine dikkat çekti. İsviçre’de de konuyla ilgi bir konsensüsün olmadığını bizzat İsviçre Federal Mahkemesi’nin de kabul ettiğinin altı çiziliyor.

Mahkeme, dünyada “soykırımın” tanınmasıyla ilgili şu tespiti yapıyor : “Dünya’da, 190 ülkeden sadece 20 ülke tanımakta, bu da aynı İsviçre’de olduğu gibi o ülkelerin parlamentoları tarafından yapılmaktadır.” Ermeni “soykırımı” iddialarını resmen tanıyan bu ülkelerin de bunu inkâr eden şahıslara yaptırım uygulayacak yasalar çıkarmadığını belirten AİHM, Fransa Anayasa Konseyi’nin kararlarına gönderme yapmakta. Fransa’da Anayasa Konseyi, Ermeni soykırımı iddialarının reddini suç sayan yasayı iptal etmişti. Mahkeme, Doğu Perinçek’in bu ifadelerinin İsviçre’de kamu düzenine ciddi tehlike oluşturduğu iddiasını da inandırıcı bulmadı.

1915 olaylarıyla ilgili tarihi araştırmaların tartışmaya açık olduğunu belirten AİHM kararında ayrıca Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan diğer ülkelerin de bunu inkar eden şahıslara yaptırım uygulayacak yasalar çıkarmadığını belirtti. İfade özgürlüğüne saygı ve tartışmalı konularda farklı düşüncelerin korunması gereği bu konularda cezai yaptırma başvurulmadığı vurgulandı.

 AİHM, ‘soykırım’ ifadesinin bir grubu tamamen ortadan kaldırma amacı güdülmesi halinde kullanılabileceğini belirtti. Konuyla ilgili olarak  AİHM kararda; BM İnsan Hakları Komisyon kararına, İspanya Anayasa Mahkemesi kararına ve  Fransa  Anayasa Konseyi’nin Ermeni soykırımı iddialarının reddini suç sayan yasayı iptal kararına değindi.AİHM’nin Perinçek’in başvurusu üzerine verdiği karar; Ermeni soykırımı iddialarının reddinin suç sayılmasıyla ilgili yasal düzenlemelerin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır .https://www.youtube.com/watch?v=ioNhzvARSI4Bugün HAYAL imzanı bekliyor!

HAYAL GÖK bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BÜYÜK DAİRE BAŞKAN VE YARGIÇLARI: BU BİR VATAN DAVASIDIR! Doğu Perinçek'in 28 Ocak'ta Strasbourg'ta olması hukuk hakkıdır;ENGELLER KALDIRILSIN! 28 Ocak 2015'te Strasbourg'ta görülecek davada AİHM'den 'ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR' demenin ifade özgürlüğü kapsamında kalmasını talep ediyoruz.». HAYAL ve imza atan diğer 1.921 kişiye katıl.