Petition Closed

Help ons met de uitbreiding van kleuterschool Sint Vincentius tot een lagere school

This petition had 258 supporters


Met de uitbreiding van onze kleuterschool tot een lagere school willen wij zorgen voor continuïteit in ons onderwijs en onze kleuters blijven opvolgen en onderwijzen. Zo elimineren wij het risico dat ouders voor hun kind in het eerste leerjaar geen plaats vinden in het Nederlandstalig Onderwijs van Brussel. Zo dragen wij ook bij aan het oplossen van het tekort aan plaatsen voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.Today: vincent is counting on you

vincent oyserman needs your help with “Autonome Kleuterschool Sint-Vincentius Minister Vanhengel: Help ons met de uitbreiding van kleuterschool Sint Vincentius tot een lagere school”. Join vincent and 257 supporters today.