Support Kenarov - NO to police violence/ Подкрепа за Кенаров - НЕ на полицейското насилие

Support Kenarov - NO to police violence/ Подкрепа за Кенаров - НЕ на полицейското насилие

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Възпитаници на Колежа и приятели started this petition to Authorities and

ENG version below

Ние сме възпитаници на Американския колеж в София и се обявяваме твърдо срещу полицейското насилие над граждани и журналисти по време на протестите срещу правителството и главния прокурор на България.

Митко Кенаров е любим наш съученик и приятел, един от емблематичните възпитаници на Колежа. За нас и десетки випуски от новата история на училището, Митко е пример за подражание като човек, професионалист и гражданин. От най-добрия сноубордист и един от готините големи, за много от нас той се превърна в олицетворение на доброто и доблестта да го защитаваш, в символ на истината и умението да я кажеш, в журналист, който осмисля професията с работата си.

Нито той, нито който и да било друг журналист или мирно протестиращ гражданин може да бъде жертва на полицейски произвол.

На 2-ри септември в София по време на безредици в иначе мирните 56-дневни към този момент протести, полицията брутално и жестоко преби редица хора, между които и легитимирал се многократно журналист, който професионално
отразява събитията.

Събаря го на земята, притиска го до задушаване с извити зад гърба ръце  и в това безпомощно състояние многократно го рита по главата и лицето. Той крещи, че е журналист. Крещи и, че не може да диша. След това го арестува, държи го с белезници за няколко часа на място, после го кара в ареста, казва му, че няма нужда от адвокат и на сутринта го пуска без повдигнати обвинения.

Този журналист е Димитър Кенаров. Ние неговите съученици и приятели не можем да толерираме насилието, упражнено върху него и полицейския произвол. Подкрепяме го напълно и настояваме за незабавно разследване на случая.

Като възпитаници на Американския колеж в София, ние отстояваме общи си ценности, между които свобода на словото, уважение към неприкосновеността на личността и свободния избор, демокрация, гражданска, политическа и институционална отговорност, разделение на властите и върховенство на закона.

Образованието, което сме получили създава между нас неразривна връзка и споделени възгледи за цял живот. Подкрепяме се и си помагаме. Днес заставаме твърдо зад Митко.

*Можете да се присъедините към тази позиция и да окажете подкрепата си дори и да не сте възпитаници на Американския колеж в София.

** Това е гражданска позиция, която по никакъв начин не обвързва Американския колеж в София, представителите му или свързаните с него организации.

*** Описанието на случилото се обобщава информацията, публикувана в медиите.

*****

We are alumni of the American College of Sofia, and we stand firmly against police violence towards citizens and journalists during the protests against the current government and the attorney general of Bulgaria.

Mitko Kenarov is a dear classmate and a friend, one of the emblematic alumni of ACS. Mitko sets an example as a person, a professional and a citizen to us and dozens of graduates in the new history of the school. Once the best snowboarder and one of the coolest seniors, for many of us he has become the embodiment of the good and the valor to defend it, a symbol of the truth and the talent to state it, a journalist whose work substantiates the profession.

Neither Dimiter, nor any journalist or peacefully protesting citizen can be the victim of police brutality.

On September 2, in Sofia, during a commotion in the otherwise peaceful 56-day protests, the police brutally beat scores of people, amongst them a journalist who had legitimized himself multiple times and was professionally covering the events.

The police pushed him to the ground, suffocated him by pushing him in the back face down against the ground, and while he was helpless, kicked him in the head and face multiple times. He shouted he was a journalist. He screamed that he was not able to breathe. Afterward the police arrested him, kept him handcuffed on the spot for a few hours, then detained him, telling him he needed no lawyer, and in the morning let him go without charging him.

This journalist is Dimiter Kenerov. We, his classmates and supporters, cannot tolerate the violence he was subjected to and the police brutality. We support him fully and demand immediate investigation.

As alumni of the American College of Sofia, we defend our common values, including freedom of speech, respect for the inviolability of the individual and for individual freedom, democracy, civil, political and institutional accountability, separation of powers and the rule of law.

The education we received builds in us an inseverable connection and shared views for life. We support and help each other. Today, we stand behind Mitko.

*Feel free to join and voice your support even if you’re not an ACS student or alumna / alumnus.

** This is a civil position, which is not associated with the American College of Sofia, its representatives or related organizations.  

*** The description of events summarizes information published in the media.  

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!