#BringClubsToAuce

#BringClubsToAuce

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Kristiāna Grāmatiņa started this petition to Auces Novada Dome

Pašlaik, Auces iedzīvotājiem nav iespēja atpūsties kādā lokālā klubā, jo Aucē klubu nav. Izpalīdzi Auciešiem un paraksti šo petīciju par pirmā kluba atvēršanu!

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!