Τα ελληνικά αεροδρόμια να ενθαρρύνουν την επαναγέμιση μπουκαλιών μετά τα σημεία ελέγχου

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Πάρα πολλά πλαστικά μπουκάλια νερού πετιούνται στα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων, δημιουργώντας έτσι περιττά πλαστικά απορρίμματα. Ζητούμε από τα ελληνικά αεροδρόμια να ενθαρρύνουν τους επιβάτες να αδειάζουν τα μπουκάλια τους πριν από τα σημεία ελέγχου και να τα ξαναγεμίσουν αφού περάσουν τα σημεία ελέγχου. Ζητούμε από τα αεροδρόμια να παρέχουν δημόσιες βρύσες μετά τα σημεία ελέγχου ώστε να διευκολύνουν το κοινό. Επίσης ζητούμε από τα αεροδρόμια να απαιτήσουν από τα καταστήματα που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους (Autogrill, Everest, Φούρνος Βενέτη) να μειώσουν και σταδιακά να εξαλείψουν τα πλαστικά μιας χρήσης και να απαγορεύσουν τα πλαστικά καλαμάκια.

Greek airports to encourage refilling of bottles after security checks

Τα ελληνικά αεροδρόμια να ενθαρρύνουν την επαναγέμιση των μπουκαλιών μετά τα σημεία ελέγχου So many plastic water bottles are wasted at security check points at airports creating unnecessary plastic waste.  We want the Greek airports to encourage people to empty their bottles before checkpoints and to refill them after checkpoints.  We ask the airports to provide public fountains after the security checkpoints to encourage this.  We also ask airports to request that shops operating on their premises (Autogrill, Everest, Venetis) to reduce and eventually eliminate single-use plastics and to ban plastic straws.