ATA Tohumları Çiftçiye Ücretsiz Dağıtılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


ATA tohumlarını çiftçiye ücretsiz dağıtılsın.

Yerel (ata tohumu, organik tohum) tohum demek sadece sağlıklı besin demek değildir. Yerel tohum bizim geleneklerimiz ve kültürümüzdür. Yerel tohum atalarımızın bize mirasıdır ve bizden sonraki nesilere de miras kalacaktır. Giderek kimyasallaşan ve hastalıkların arttığı, doğal kaynakların azaldığı dünyamızda gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için yerel tohumu ve yerel tohumdan ayrı düşünülemeyen organik tarımı desteklemek herkesin görevi olmalıdır.

1.
İlk olarak nedir bu yerel tohum ve organik tarım?
Yerel tohum; hiçbir genetik işleme maruz bırakılmamış, atalarımızdan kalan, geleneksel işlemlerle toprağa ekilen tohumlara denir. Organik tarım basitçe ata tohum kullanılarak ürünlerin, bitkilerin hiçbir zirai ilaca maruz bırakılmadan tamamen doğal yöntemlerle yapılan tarıma denir.

2.
Ah ah! Nerde o eski mis kokulu çilekler, domatesler?
Ata tohumuyla elde edilen meyve sebzelerin lezzetleri ve tatları güzeldir. Görüntüsüne aldanıp aldığımız hormonlu çileklerin aksine görüntüleri çok düzgün değildir fakat lezzetleri kıyaslanamaz bile.

 3.
Yapay tohumların aksine doğaya uyum sağlarlar.
Yerel tohumlar doğanın zorlu koşullarına uyum sağlarlar ve zaman içersinde ekildikleri bölgenin karakteristik özelliklerini barındırırlar. Bunun sonucunda Malatya kayısısı gibi o yöreye has ürünler oraya çıkmış olur.

 4.
İnsan sağlığını korur.
Zirai ilaçlar topraktaki zararlı canlıları öldürmek için üretilmişlerdir. Ancak bu ilaçlar yararlı canlılara ve insanlara da zarar vermektedir. Genetiğiyle oynanan tohumların da insan sağlığına bir çok zararı kanıtlanmıştır. Organik tarım ve yerli tohum insan sağlığını esas alır. Besinlerin besin değerleri yüksek olduğu için ve kimyasal işlemden geçmedikleri için insan vücudu zararlı kimyasallardan korunmuş olur.

 5.
Sürdürülebilirlik en önemli unsurların başında gelir.
Tohum kullanımda sürdürülebilirlik ilkesi esastır. Atalık tohumlar sayesinde çiftçi bir sonraki sene için ihtiyaç duyduğu tohumu yetiştirdiği üründen temin edebilir. Böylece nesiller boyunca aktarılacak tohumlar elde edilir.

6.
Güçlü ve sağlıklı tohumlar...
Yerel tohumlardan elde edilen ürünler biyolojik açıdan daha güçlü, vitamin ve mineral bakımdan daha zengin aynı zamanda insan sağlığına yararlıdır.

 7.
Çiftçinin fakirleşmesine engel olur.
Çiftçi tohumu kendi ürününden temin ettiği için her sene tohum alma zorunluluğu yoktur. Çiftçinin cebine dosttur. Aynı zamanda organik tarım yaptığı için toprağı zehirleyen zirai ilaçlara tonla para ödemek zorunda değildir.

 8.
Biyolojik çeşitliliği korur.
Zirai ilaçlar ve organik olmayan tohumların toprağa zararları kanıtlanmıştır.. Tohum toprağın yapısını bozarak o topraklarda tekrar doğal tarımın yapılamamasına neden olur. Zirai ilaçlar topraktaki zararlı mikroorganizmaları öldürdüğü gibi yararlı mikroorganizmalara da zarar verir. Böylece toprak verimliliğini kaybeder. Bundan sadece bitkiler etkilenmez. Toprakla beslenen diğer canlılar ve insanlar da etkilenerek biyo çeşitliliğe zarar verir.

 9.
Toprak dostudur.
Tohumların doğal oluşu ve tarım ilaçlarının kullanılmayışı toprak erezyonunu azaltır. Tarım için en önemli unsur olan ve nüfusun artmasıyla da azalan tarım alanlarını korur.

 10.
Gübreden maksimum verim alınmasını sağlar.
Organik tarım gübreyi uzun süre kullanmayı sağlar ve verimi zaten yüksek olan gübreden daha da fazla verim alınmasını sağlar.

11.
İçme suları git gide azalıyor.
Aynı şekilde ilaç ve toprağa zarar veren tohumların kullanılması ile yer altı sularımız da kirleniyor. Organik tarım sayesinde giderek azalan su kaynaklarını koruyarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak bizlerin elinde.