Kampanya Kapatıldı

Atılım Üniversitesi Çift Anadal Öğrencileri'ne Hakları Olan AKTS Tanımlansın

Bu kampanya 126 destekçiye ulaştı


Atılım Üniversitesi güncel çift anadal yönergesine göre çift anadal öğrencileri kendi anadallarında ve çift anadal yaptıkları bölümlerde ayrı birer öğrenci olarak kabul edilmekte ve ayrı öğrenci numaralarına sahip olmaktadırlar. Çift anadal bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün/programın tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans diplomasına sahip olmalarıdır. Okulumuz bu öğrencilere aynı anda iki bölüm okuma şansı vermektedir. 2012 yılı yönetmeliğine göre kendi bölümünden 6 ders ve fazladan 3 ders alırken; çift anadal yaptığı bölümde 6+3 gibi bir sınırlaması olmayan, istediği kadar ders alabilen öğrencilerin bu hakları ellerinden alınmıştır. Okulumuz yeni getirilen yönetmelik ile tek bölüm öğrencisine 33 AKTS ve ortalaması 3 üstü olması durumunda 15 AKTS yani toplamda 48 AKTS vermektedir. Bu tek bir bölümde okuyan öğrenciler için geçerlidir.Çift anadal öğrencileri her iki bölümde ayrı birer öğrencidir. Transkriptleri ayrı, dersleri ayrı, numaraları ayrı, programları ayrı olan bu çift anadal öğrencilerine 48 bir bölüm için, 48 diğer bölüm için AKTS verilmesi gerekirken tek bölüm için verilen 48 AKTS ile iki bölüm okumaları beklenmektedir. Bu öğrenciler bu yönetmeliği kabul ederek bu programa başlamadılar. Tek bir dersin AKTS'si 7 olabiliyorken bu öğrenciler ikinci bölümlerinden ders alamamakta ya da 1-2 ders alabilmektedirler. Bu durumda okul çift anadal olanağını ellerinden almaktadır. Takdir edersiniz ki bir dönemde 1-2 ders alarak bir bölümü bitirebilmek imkansızdır. Bu durumda öğrencilerin okulları uzamaktadır. Çift anadal yapan tüm öğrenciler burslu olmadığı için okul onların hem zamanlarını çalmakta hem de fazladan para ödemesine neden olmaktadır. Yaşanılan bu haksızlığın bir an önce ortadan kaldırılması için desteklerinizi bekliyoruz. Bugün Atılım Üniversitesi Öğrencileri imzanı bekliyor!

Atılım Üniversitesi Öğrencileri bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Atılım Üniversitesi Çift Anadal Öğrencileri'ne Hakları Olan AKTS Tanımlansın». Atılım Üniversitesi Öğrencileri ve imza atan diğer 125 kişiye katıl.