Political correctness over aristocratical individuals in Kosovo.

Political correctness over aristocratical individuals in Kosovo.

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Taulant Abazi started this petition to Assembly of the Republic of Kosovo

For the first time in decades, politics in Kosovo felt like politics. With the guidance and professionalism of politicians like Albin Kurti, Vjosa Osmani, Lumir Abdixhiku, Glauk Konjufca or many others, the state of Kosovo is able to be represented nationally but also internationally on a sorely needed level. The interest of Kosovo‘s nation, its neighbors and partners is able to be advocated and supported in a structural, professional manner. 
Due to aristocrats (not mentioning their names), the current government is being questioned. It’s being questioned, because following the rules, a code of conduct or established processes is causing that certain ministries have to be replaced by new ministers. Something expectable for us, but a direct attack for each and every aristocrat in Kosovo. A minister job, just like any other job, requires you to meet your job descriptions and not vice versa ( the job description to meet your personal conduct ). This petition is a sign to the assembly of the republic of Kosovo. We had enough of aristocrats and are fully supporting the current government in Kosovo.

———————————————————

Për herë të parë në disa dekada, politika në Kosovë u zhvillua (u ndje) si politikë. Me udhëheqjen dhe profesionalizmin e politikanëve tanë sikur Albin Kurti, Vjosa Osmani, Lumir Abdixhiku, Glauk Konjufca dhe shumë të tjerë, shteti i Kosovës është në gjendje të përfaqësohet në rang kombëtar por edhe ndërkombëtarisht në një nivel shumë të duhur. Interesi I kombit të Kosovës është që fqinjët dhe partnerët e saj janë në gjendje të mbrohen dhe mbështeten në mënyrë strukturore dhe profesionale.
Për shkak të aristokratëve (duke mos përmendur emrat e tyre), qeveria aktuale po vëhet në pyetje. E gjithë kjo, për arsye se: kodi i sjelljes ose disa procese të vendosura (zhvilluara) po bën që disa ministri të zëvendësohen nga ministrat e rinj.
Diçka e pritshme për ne, por një sulm i drejtpërdrejtë për secilin dhe çdo aristokrat në Kosovë. Puna e një ministri, sikurse çdo pune tjetër, kërkon që të përmbushim kriteret e saj dhe jo anasjelltas (përshkrimi i punës ta përmbushe sjelljen tuaj personale).
Ky peticion nënshkruhet per asamblenë e Republikës së Kosovës.
U bë mjaft me aristrokat dhe tani po mbeshtesim plotësisht qeverinë aktuale të Kosovës.

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!