Kürtçe Anadilde Eğitim İstiyoruz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Anadil, milletlerin geçmiş tarih ile gelecek arasındaki hayat bağı ve geçiş köprüsüdür. Bir milleti, geleceğe topyekün taşıyacak yegane şey dildir. Anadil, hem insani hem ilahi bir haktır ve uluslararası hukuka göre, meşru bir taleptir. Bir dil binlerce yıl içerisinde oluşur ve bir milleti, milet yapan temel ögedir, o milletin tarihi hafızası ve kodlarıdır. Milletler dillerini yitirdiği zaman, tarihten silinirler ve ölü halklar olarak tarih mezarlığında yer bulurlar. Bununla birlikte devasa bir tarih, kadim bir kültür ve bir milleti var eden tüm değerler, o dil ile adeta soykırıma uğrar.

Bizler sivil bir hak hareketi HezKurd olarak, insanlığın ortak hazinesi ve mirası olan tüm dilleri sahiplenmekle birlikte, bin yıllardır kendi kadim topraklarında yaşayan ve tarihe mal olan Kürtçe'nin yok olmasına, erimesine asla razı olmayacağız ve bu uğurda meşru tüm yollara başvuracağız. Şiddetin her türlüsüne amasız ve şartsız karşı olan bizler, dil gerçeğini ideolojik ve partisel çekişmelerin dışında tutuyoruz. Doğuştan gelen insani ve ilahi bir hak olan Kürtçe'yi, o dili konuşan her bireyin temel yaşam hakkı olarak görüyoruz ve bu kampanyayı başlatıyoruz. Anadilde eğitim talebimizin hiçbir politik ve siyasi arka planı yoktur ve tüm ideolojilerden, cemaat ve partilerden bağımsız bir şekilde sivil bir akıl ve vicdani bir refleksle talep ediyoruz

Sizler de bir dilin, bir tarihin, bir kültürün ve bir milletin yok olmasını istemiyorsanız, bu kampanyaya destek veriniz.