Help Mr.Sarpotdar to get his money back

0 व्यक्ति ने हसताकषर गये। 100 हसताकषर जुटाएं!


आपल्याला माहित आहे की धनंजय माने यांनी डाईबेटिसच्या औषधसाठी सर्पोतदर यांच्या कडून 70 रुपये घेतले ते औषध israel येथून त्यांचा मित्र घेऊन येणार होता . तरीही धनंजय माने यांनी ते औषध अजुन आनून दिल नही . हा निव्वळ हलकटपना आहे मानेआज — shreyas आप पर भरोसा कर रहे हैं

shreyas gursal से "Ashok Saraf : Help Mr.Sarpotdar to get his money back" के साथ आपकी सहायता की आवश्यकता है। shreyas और 7 और समर्थक आज से जुड़ें।