As familias do CEIP San Martiño en contra dos recortes en profesorado

As familias do CEIP San Martiño en contra dos recortes en profesorado

Creada
12 de septiembre de 2022
Firmas: 9Próximo objetivo: 10
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por anpa san martiño

As familias do CEIP San Martiño de Salcedo (Pontevedra) amosamos a nosa desconformidade cós recortes de profesorado sufridos polo noso centro para o curso 2022/2023. Por iso esiximos, en base ao número de alumnos/as matriculados/as, a % porcentaxe que presentan necesidades específicas de apoio educativo (NEE e outras), e ás peculiaridades de funcionamento administrativo que desenvolve o profesorado, unha rápida e áxil corrección da resolución da Consellería de Educación. Unha corrección que garanta a atención educativa efectiva para a totalidade do alumnado.

 

Apoyar ahora
Firmas: 9Próximo objetivo: 10
Apoyar ahora