Ta bort “judesuggan” i Wittenberg (och Uppsala domkyrka)!

0 have signed. Let’s get to 15,000!


På stadskyrkans fasad i Wittenberg, kyrkan där Martin Luther predikade, finns en sk Judensau (“Judesugga”) från 1305 placerad. Den avbildar en rabbin som tittar under svansen på en sugga och andra judar som dricker från spenarna. En inskription lyder "Rabini Shem hamphoras," ett obegripligt språk som förmodligen nedvärderar "shem ha-meforasch" ("Det fullt uttalade namnet [av Gud]). Skulpturen är en av många i sitt slag som fortfarande finns kvar i Tyskland.


I Vom Schem Hamphoras (1543) kommenterar Luther skulpturen i Wittenberg, och som ett eko av bildens antisemitiska motiv, placerar han Talmud i suggans tarmar:


”Här i vår kyrka i Wittenberg finns en sugga skulpterad i sten. Unga grisar och judar ligger och diar under henne. Bakom suggan böjer sig en rabbin över suggan, lyfter upp hennes högra ben, håller hennes svans högt och ser intensivt under svansen in i hennes Talmud, som om han läste något skarpsinnigt eller extraordinärt, och det är säkert härifrån de får sin Shemhamphoras."


Skulpturen är anstötlig och kränker judar och deras tro. Den måste tas bort så att den inte visas offentligt på kyrkans vägg utan istället placeras och förklaras i ett annat forum. Annars fortsätter judar att uppleva antisemitismen genom en sådan kränkande bild, och deras värsta farhågor om den kristna trons natur bekräftas. Om kyrkan verkligen ångrar sig för sådana bilder, måste den vidta åtgärder för att ta bort dem från att visas offentligt.


Skulpturen är inte bara en förolämpning mot det judiska folket, utan är allmänt oanständig pga dess obscena motiv. Det är också en skymf mot en plats för kristen tillbedjan som borde utsmyckas med värdighet och anständighet, inte med obscenitet och chockerande antisemitiska bilder.


“Judesuggan” i Wittenberg fortsätter, genom sin antisemitiska och hatiska framställning, att kränka än idag. Försöket att ta itu med detta genom att placera en förklaring och en minnesplatta under skulpturen (1988 av skulptören Wieland Schmiedel) är inte tillräckligt. Förklaringen lyder:


"Guds riktiga namn, det baktalade Chem Ha Mphoras som av judar, långt innan kristendomen, betraktades som nästan outhärdligt helig, dog med sex miljoner judar, under korsets tecken."


Vi uppskattar att kyrkan beslutade att göra något för att förklara och uttrycka ånger, men tror inte att Gud dog i Förintelsen. Denna förklaring är återigen en felaktig användning av Guds namn.


Under 2017, 500-årsjubileet för den lutherska reformationen, är det dags att ta bort denna staty och ersätta den med något som istället kan hedra Israels Gud, respektera det judiska folket och föra värdighet till en kristen plats för tillbedjan istället för att behålla en skulptur som är avskyvärd, obscen, förolämpande, kränkande, förtalande, smädande, blasfemisk, antisemitisk och provocerande.


Denna namninsamling kommer även överlämnas till Uppsala domkyrka och ärkebiskop Antje Jackelén då en liknande “Judesugga” finns placerad i domkyrkan - nästan framme vid koret på den vänstra pelaren.


För mer information se en 10 minuters presentation här -


Eller en timmes presentation med powerpoint-bilder och ljud här:

 

Vänligen underteckna och sprid namninsamlingen!


Tack på förhand!


Richard Harvey/David Åhlén

New short video

The Wittenburg Sow (ZDF German national TV report - 2 minutes)

Wittenburg Lament (Words: Richard Harvey, Music: Alexander Dietze - German version here) 

Other language versions - please click on the links:

Usunąć Judensau z Wittenbergii (Polish)

請願書 Chinese version

Quitar la escultura Judio-Cerdo de Wittenberg! (Spanish)

הנכם מתבקשים לחתום על העצומה! (Hebrew)

Verlegen Sie die Wittenberger Judensau! (German)

Távolítsák el a wittenbergi "judensau"-t! (Hungarian)

Poistakaa Wittenbergin juutalais-sika veistos! (Finnish)

Retirez le Wittenberg Judensau! (French)

Îndepărtaţi sculptura Judensau de la Wittenberg (Romanian) 

Remover o wittenberg porco-judeu (Portuguese)

Verwijder de Wittenberg Jodenzeug! (Dutch)

비텐 베르크 유태인 돼지를 제거 (Korean)