3 linies de p3 a l'Escola Joan Maragall d'Arenys de Mar

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Com a mares, pares i familiars de futurs alumnes en procés d’admissió en centres educatius públics a P3 d’Arenys de Mar i resta de ciutadans i ciutadanes preocupats per una escola pública de qualitat,
 
EXPOSEM
·      Que al municipi d’Arenys de Mar hi ha hagut 99 preinscripcions per a l’escola pública per accedir al curs 2018-2019 d’infantil P3. D’aquestes, 57 han escollit com a primera opció, o opció única, l’escola Joan Maragall i 42 l’escola Sinera.
·      Que, en haver-se creat només dues línies de P3 tant al Maragall com al Sinera, 7 dels alumnes preinscrits al Maragall s’hauran de reubicar al Sinera.
·      Que la creació de només 4 línies de P3 per a un total de 99 alumnes preinscrits comporta uns ratis elevats i una massificació de les aules.
·      Que l’Escola Sinera i l’escola Maragall es troben a una distància considerable l’una de l’altra, la qual cosa complicarà la mobilitat i la conciliació feina-escola de les famílies dels alumnes reubicats.
·      Que al llarg de l’any existeix la “matrícula viva”, per la qual cosa les aules de 24-25 alumnes encara es veurien incrementades en cas d’alguna demanda.
·      Que, arrel de la implementació del decret d’escola inclusiva, és bàsic tenir unes aules no massificades per garantir una atenció de qualitat als alumnes.
·      Que l’Escola Joan Maragall disposa de les instal·lacions i els recursos suficients per albergar una tercera línia de P3.
·      Que l’obertura d’una tercera línia de P3 en el Joan Maragall permetria la formació de grups classe menys massificats, d’entre 19  i 21 alumnes per aula en les dues escoles públiques d’Arenys de Mar, i això tindria un impacte positiu en la qualitat de l’educació de tots els nens i nenes del poble.
·      Que el Consell Escolar Municipal d’Arenys de Mar té entre les seves funcions, d’acord amb el seu Reglament d’organització i funcionament, assessorar, consultar, proposar i informar sobre la determinació específica dels llocs escolars que s’han de crear dins del municipi, per aconseguir l’accés de tots els ciutadans a nivells educatius i culturals que els permetin la seva realització personal i social.
·      Que, d’acord amb l’article 4 de la Llei 12/2009, de 10 juliol, d’Educació, tothom té dret a l’elecció de centre, en el marc de l’oferta educativa.
 
Per tant,
SOL·LICITEM,
Que s’obri una tercera línia de P3 a l’Escola Joan Maragall per al curs 2018-2019.