#ArelÜniversitesi Yasayı Uygula! Akademisyenin Hakkını Ver!

#ArelÜniversitesi Yasayı Uygula! Akademisyenin Hakkını Ver!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

İstanbul Arel Üniversitesi ve tarafına Deniz Çelik bu kampanyayı başlattı

Vakıf üniversitelerinde akademisyen maaşlarının, devlet üniversitelerinden düşük olamayacağını belirten 7243 sayılı yasa 17.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlandı.

Ancak İstanbul Arel Üniversitesi, bu yasayı uygulamamakta ısrar ediyor. 

Arel Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyenler devlet üniversitelerinde veya diğer vakıf üniversitelerinde çalışan meslektaşlarından çok daha düşük maaşlar alıyor.

Üstelik Covid-19 salgını nedeniyle başlayan online eğitim akademisyenler için yeni iş yükleri ve zorluklara neden oldu. 

  • Arel Üniversitesi kısa çalışma ödeneğine başvurmasına rağmen dersler ve diğer eğitim faaliyetleri devam ediyor. Akademisyenler normalden daha çok çalışıp daha az kazanıyor.

Üniversite yönetiminin, çalışanlara yönelik mobbing, hakaret ve angarya gibi baskıları devam ediyor.

  • Geciken maaşlarını soran akademisyenlere mütevelli heyeti başkanı Özgür Gözükara’nın cevabı, akademik e-mail grubuna “Ahlaksız” diye başlayan bir tehdit mesajı yazmak oldu. Akademisyene hakaret!

Arel Üniversitesi yönetimini 7243 sayılı kanunu uygulamaya ve akademisyenlerin maaşlarını devlet üniversitelerine denkleştirmeye çağırıyoruz. 

Kanun No. 7243, MADDE 11 

“Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır.” Resmi Gazete

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.