Kalayaan para kay SG Archie Paray

Kalayaan para kay SG Archie Paray

Started
March 5, 2020
Petition to
Archie paray
Signatures: 147Next Goal: 200
Support now

Why this petition matters

SG Archie paray ay isang security guard na nang hostage para iparating ang kanyang saloobin sa di makataong pagtrato sa kanya at mga kapwa niya manggagawa isang mabuting tao na inabuso at ginamit ang kalayaan para iparating sa kinauukulan ang Boses ng mga manggagawang pilipino na inaapi at sinasamantala ng kanilang mga amo o employers

Support now
Signatures: 147Next Goal: 200
Support now

Decision Makers

  • Archie paray