Petitioning T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU and 2 others

#ArasKuşCenneti Kurtulsun Tuzluca Barajı Yapılmasın! @RT_Erdogan @Ahmet_Davutoglu @VeyselEroglu @DrSinanOgan

 

"Bu kuş cennetini korumak boynumuzun borcudur." Veysel Eroğlu

Aras Nehri Kuş Cenneti’nin korunması için Bakan Eroğlu'na faks çekmeniz çok önemli: 0312 207 6299 

5 Haziran 2012 Dünya Çevre Günü dolayısıyla Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, TBMM’de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’ndan Aras Nehri Kuş Cenneti’nin korunmasını istedi. Bakan Eroğlu’nun cevabı: “Bu kuş cennetini korumak boynumuzun borcudur” oldu.

Sayın Bakan Eroğlu’na bu sözünü hatırlatmak ve Kars-Iğdır sınırındaki Aras Nehri Kuş Cenneti’nin yok olmaması için Tuzluca Barajı’nın derhal durdurulmasını sağlamak için bu kampanyaya desteğinizi bekliyoruz.

Tuzluca Barajı yapılmasın, Aras Nehri Kuş Cenneti yok olmasın!

Aras Nehri Kuş Cenneti’nin alternatifi yok, ama tarımsal sulamada alternatif çok! Binlerce yıldır insanlığa ve bunca canlıya yaşam sunan Aras Vadisi’nin kaderi yetkililerin vereceği bir karara bağlı.

Planlanan Tuzluca Barajı, Aras Vadisi’ne yapılırsa, 258 kuş türünün yaşadığı, beslendiği ve ürediği alan sular altında kalacak. Göçmen kuşların şu dünyada barınacak çok yerleri kalmadı.

Eğer siz de bir yere gidip geri döndüğünüzde evinizi yerinde bulamasaydınız ne hissederdiniz? Aras Vadisi, her ilkbahar ve sonbaharda milyonlarca kuşun göçüne tanıklık eder, insanları olduğu gibi, göçmen kuşları da coşkuyla kucaklar ve onlara ev sahipliği yapar.

Bu bölgede bırakın baraj yapmayı, tam tersine bölgenin koruma altına alınması, Iğdır’ın ekoturizm merkezi haline getirilmesi, ekolojik ve ornitolojik araştırma ve ekoturizm çalışmalarının desteklenerek devam etmesi Iğdır ve dünyamız için hayati önem taşıyor.

KuzeyDoğa Derneği tarafından Iğdır’ın örnek köyü Yukarı Çıyrıklı’daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (40º 07' 07" Kuzey, 043º 34' 45" Doğu) yapılan çalışmalarla 8 yılda 258 türden 65,000’in üzerinde kuş kayıt altına alındı. Türkiye’de kayda geçirilmiş 471 tür kuşun yarısından fazlası, bu çok önemli sulak alanda yaşıyor. Aras Vadisi’nde yapılan araştırmalar sırasında, Iğdır’da daha önceden bilinmeyen yüzden fazla yeni kuş türü tespit edildi ve şikra atmacası Türkiye kuş envanterine yeni bir tür olarak eklendi. 10 km²'lik  Aras Kuş Cenneti’nde, 3755 km²'lik Van Gölü’nden daha fazla kuş türü kaydedildi. Düzinelerce ülkeden binlerce doğaseverin geldiği, bazen aylarca kaldığı, ulusal ve uluslararası basında yüzlerce kez yer alan, Iğdır’ın markası ve ekoturizm merkezi Aras Nehri Kuş Cenneti’ne ABD National Geographic Derneği de hayran kaldı ve 2013’de tekrar geldi.

Doğu Anadolu’nun en zengin sulak alanlarından olan ve Tabiatı Koruma Alanı olmayı hakeden Aras Nehri Kuş Cenneti’nin büyük önemine, kuş zenginliğine ve KuzeyDoğa Derneği’nin hazırladığı rapor ve başvurulara rağmen yıllardır teknik olarak “Sulak Alan” kategorisine dahi alınmamasının nedenini kimse bilmiyor. Bu cennet ve köyleri Tuzluca Barajı’nın suları altında kalarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Geç olmadan, bu cennet canlılarıyla yok olmadan kampanyayı destekleyin ve Bakan Eroğlu’na verdiği sözü hatırlatarak Aras Nehri Kuş Cenneti’ni kurtarın.

 

Letter to
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU
T. C. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN
T.C. BAŞBAKANI AHMET DAVUTOĞLU
Konu: Iğdır İli Tuzluca İlçesi’nde yapılması planlanan Tuzluca Barajı’nın yok edeceği Aras Nehri Kuş Cenneti

Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar, Ramsar Sözleşmesi ve Bern Sözleşmesi kapsamında ve ayrıca "Çevre Kanunu" ve "Sulakalanlar Yönetmeliği" gibi ilgili ulusal mevzuatımız gereği koruma altına alınması gereken ve uluslararası öneme sahip bir sulakalan olduğu KuzeyDoğa Derneği tarafından yapılan bilimsel çalışmalar, makaleler ve raporlarla kanıtlanan, toplamda en az 258 kuş türü ve Küçük Akbaba dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta nesli tehlike altında olan 25 kuş türünü barındıran Aras Nehri Kuş Cenneti’ni de sular altında bırakacak olan, Iğdır ili Tuzluca İlçesi sınırlarında Tuzluca Barajı yapılmasının planlandığı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü web sitesi ve ilgili yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde bizzat öğrenilmiştir. Aksi yönde bir beyan yapılmamış olup bu konuda bir açıklama veya bilgilendirme yapılmamıştır.

Bu barajın yapılması durumunda 12.8 km² yüzölçümüne sahip bir alan, 3 köy, yaklaşık 1800 insan ve binlerce canlının yaşamlarını sürdürdüğü, beslendiği, barındığı, konakladığı alanlar sular altında kalacak olup, bu cennet geri dönüşsüz olarak yok olacaktır. Bu alan henüz resmi bir koruma statüsüne sahip olmamasına rağmen ulusal ve uluslararası önemi bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış bir sulak alandır. Bu barajın yapılması durumunda sadece yabani hayat değil, bölgedeki insanlar, yaşamları ve kültürleri de olumsuz bir şekilde etkilenecektir.

Aras Nehri Kuş Cenneti’nde Küçük Akbaba, Küçük Kerkenez, Kızıl Şahin, Kınalı Keklik, Alaca Sinekkapan, Gökkuzgun, Yaz Atmacası, Bıldırcın, Kocagöz ve Buğdaycıl dahil toplam 25 tür ulusal ve uluslararası çapta nesli tehlikede olan kuş türlerinden olup bunların dokuzu bölgede üremektedir. Her ilkbahar ve sonbahardaki kuş göç dönemlerinde yüzbinlerce kuş, bu bölgeyi konaklama, barınma ve beslenme amaçlı kullanmaktadır. KuzeyDoğa Derneği tarafından Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (40º 07' 07" Kuzey, 043º 34' 45" Doğu) yapılan çalışmalarla 2006 yılından 2014 yılı ortasına kadar 198 türden 65,000'in üzerinde kuş halkalanmış, Türkiye’nin 473 kuş türünün %52’si bu çok önemli sulak alanda kaydedilmiştir. İstasyonda halkalanan ve gözlenen 258 kuş türü ise, Türkiye kuş türlerinin yarısından fazlasını ve Iğdır ilindeki 303 kuş türünün %85’ini oluşturmaktadır. Sadece son yılda alanda 9 yeni tür tespit edilmiş ve 2012'de alanda ilk kez tespit edilen Şikra Atmacası Türkiye kuş envanterine yeni bir tür olarak eklenmiştir. Dünya çapındaki uluslararası öneme sahip Aras Nehri Kuş Cenneti’nin bir alternatifi bulunmayıp bu bölgenin kesin koruma altına alınması, ekolojik ve ornitolojik araştırma ve ekoturizm çalışmalarının bu bölgede devam etmesi muazzam önem taşımaktadır.

Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden bu alandaki yaban hayatı ve türler hakkında bilgi alınmalı ve Tuzluca Baraj Projesi hayata geçirilmeden önce mutlaka resmi görüş alınması gerekmektedir. Ancak henüz böyle bir gelişmenin olmadığı anlaşılmaktadır.

Aras Nehri Kuş Cenneti ve çevresinin içerdiği zengin kuş çeşitliliği ve biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla ilgili kurumlardan biri olarak bu konuda acilen bir açıklama yapılması ve Tuzluca Barajı’nın iptal edilerek alanın resmi statü ile koruma altına alınması hususunda gereğini yapacağınıza inanıyorum. Sulama amaçlı yapılması planlanan Tuzluca Baraj Projesi’nin gözden geçirilerek bölgede başarılı bir şekilde uygulanmakta olan alternatif tasarruflu sulama yöntem seçeneklerinin baraj yapılmasıyla sulanması planlanan bölgede de uygulanması konusunda değerlendirme yapılması hususu ile Anayasanın vermiş olduğu bilgilenme ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına dayanarak Aras Nehri Kuş Cenneti’nin korunması çerçevesinde atılacak adımlarla ilgili işlemlerin sonucundan tarafıma bilgi verilmesini ve kamuoyuna açıklama yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

KUZEYDOĞA DERNEĞİ - www.kuzeydoga.org started this petition with a single signature, and now has 62,769 supporters. Start a petition today to change something you care about.