Petición cerrada

Continuïtat de la menció de música al Campus Terres de l'Ebre de la URV

Esta petición ha conseguido 558 firmas


Els estudiants dels graus d'Educació Infantil i Primària, en l'especialitat de música i dansa, del Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, exposem la situació següent:

 

El dia 8 de juliol d’aquest any, a deu dies de començar el període de matriculació per al curs vinent a la Universitat Rovira i Virgili, Campus Terres de l’Ebre; se’ns envia un correu amb el missatge del degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i  Psicologia, informant-nos que per al curs següent la menció de música i dansa es deixarà d’impartir al campus, abandonant als estudiants, en l’opció “alternativa” de continuar cursant la menció al campus Sescelades de Tarragona.

 

Els estudiants afectats creiem que aquesta opció no és vàlida, ja que se’ns hauria de donar una continuïtat al nostre campus i complir fins al final amb les mencions ofertes des del CTE, i d'aquesta manera poder continuar amb el pla d'estudis ja iniciat. És el nostre dret poder acabar el pla que en el seu dia ens va oferir la universitat. Continuar la menció o iniciar-la a Tarragona no és possible per als estudiants afectats per diversos factors: hi ha incompatibilitat d’horaris entre Tortosa i Tarragona, i suposa un cost econòmic molt elevat.

 

Les alternatives proposades per la Universitat Rovira i Virgili s'exposen a continuació:

 

- De forma presencial: això significaria un desplaçament dos cops per setmana al campus Sescelades de Tarragona, amb la conseqüència d'haver d'invertir un plus de gairebé 130 euros més per mes. I això suposaria un total de 520 euros més a l'any (sense comptar el transport per arribar fins al campus Sescelades que són uns 100 euros més).

Aquesta opció és totalment inviable, ja que els horaris són incompatibles amb els del CTE.

 

- Via telemàtica: tenint en compte que la URV és una universitat pública i presencial, aquesta opció no té coherència amb els principis i bases de la URV. La situació encara s'agreuja més tenint en compte que la menció de música demana assignatures com ara dansa, formació vocal i auditiva, pràctica instrumental, etc. En aquest cas, si els estudiants de la menció de música haguéssim optat per estudiar a distància, hauríem escollit una altra universitat.

 

- De forma semipresencial: aquesta via suposaria una mescla de les dues vies anteriors, plantejant els mateixos problemes esmentats anteriorment.

 

A més a més, si tenim en compte que molts dels estudiants estem treballant a les Terres de l'Ebre per poder costejar els elevats preus de la universitat, encara es compliquen més les seves "alternatives".

 

És inadmissible que se’ns avisi amb tanta poca antelació d'aquest canvi i que no se’ns hagi donat l'oportunitat de parlar amb la vicerectora de política acadèmica i de qualitat, Montserrat Giralt; amb el degà i la vicedegana de la FCEP, el Dr. Luis Marqués i la Dra. Paloma Vicens, respectivament, que no han sabut donar la cara a la reunió del dia 10 de juliol que vam tenir amb el coordinador dels graus d'Educació Infantil i Primària del CTE. També ens agradaria afegir que des de Tarragona no ens han donat el perquè d'aquesta mesura que s'ha imposat. Creiem que no és just i que no s’ha tingut en compte els interessos dels estudiants. Durant aquests cursos, des de la universitat se’ns ha ensenyat que com a futurs mestres ens hem d’adaptar als alumnes i als seus interessos. Aquesta decisió tampoc s’escau al model que se’ns està impartint.

 

La Universitat Rovira i Virgili es va definir com la universitat del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, si calculem el nombre de graus que es fan al Camp de Tarragona i mirem els que es fan a Terres de l'Ebre, veiem que s'emporten el 100% de graus, la totalitat, mentre que a les Terres de l'Ebre només s'ofereixen el 8.9%, clar està, que són repetits. Si també ens posem a comparar la població, les Terres de l'Ebre som el 24% de la província de Tarragona, el Camp de Tarragona, el 76%. Una mostra de discriminació cap a les nostres terres, tenint en compte que els graus que s'imparteixen aquí són repetits i que a més volen treure una de les especialitats en més pes al nostre territori.

 

Vivim en unes terres de forta tradició musical, on hi ha un gran potencial d'alumnat, i on el nivell dels estudiants és elevat, gràcies a les diferents escoles municipals de música del territori i al Conservatori de Tortosa. Aquesta mesura que han pres no deixa de ser un nou menysteniment per a les Terres de l’Ebre, una discriminació per als nostres estudiants i un atac a l’essència musical d’aquestes terres. És, en definitiva, un greuge flagrant per a les Terres de l’Ebre respecte el Camp de Tarragona.

 

Per aquesta raó, reclamem la continuïtat de la menció de música al Campus Terres de l'Ebre i que se'ns respecti el nostre pla d'estudi.Hoy: Laura cuenta con tu ayuda

Laura Molo necesita tu ayuda con esta petición «Aquesta petició va dirigida a totes aquelles persones que creuen que la universitat de les Terres de: Continuïtat de a menció de música al Campus Terres de l'Ebre de la URV». Únete a Laura y 557 personas que ya han firmado.