Sortida pacifica, de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Exercit espanyols , de Catalunya

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


Volem que marxin de la nostra terra, per la seva contribució directa a la repressio del poble de Catalunya mitjançant accions violentes, i pel seu actiu suport en la supressió de llibertats individuals i col-lectives, en oberta complicitat amb el Govern Esoanyol.

Queremos que se vayan de nuestra tierra por su contribución directa a la represión del pueblo de Catalunya, mediante acciones violentas, y por su activo apoyo a la  la supresión de libertades individuales y colectivas, en abierta complicidad con el Gobierno Español.

We want  that they go away of our land, for his direct collaboration in the repression of the people of Catalonia, by means of violent actions, and for his active support in the suppression of individual and collective freedoms, in opened complicity with the Spanish Government .