Galego no iPhone

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Onte foi o Día das Letras Galegas, un día de celebración da nosa lingua e a nosa cultura. Unha lingua maltratada polos grandes mandatarios de este noso fermoso país, que nunca quixeron recoñecer e fomentar a súa lingua. Por sorte, hoxe en día dispoñemos de plataformas coma change.org para ser nós os que fomentémolo uso do galego.

Na casa falamos galego, entre nós falamos galego pero as novas tecnoloxías parece que todavía non comulgan ca linguaxe e penso que é o momento de que isto comece a cambiar. 

Quero poder escribir ó meu pai e a miña nai na nosa lingua sen ter un autocorrector que me diga "que así no, que en castellano es lo correcto". Mesmo agora, mentres escribo este texto, teño que borrar e correxir o correxido por un autocorrector que non fala galego, por favor, FIRMA PARA QUE ISTO CAMBIE.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Ayer fue el Día de las Letras Gallegas, un día de celebración de nuestro idioma e nuestra cultura. Un idioma maltratado por los grandes mandatarios de este nuestro hermoso país, que nunca quisieron reconocer y fomentar su propio idioma. Por suerte, hoy en día disponemos de plataformas como change.org para ser nosotros los que fomentemos el uso del gallego. 

En casa hablamos gallego, entre nosotros hablamos gallego, pero las nuevas tecnologías parece que todavía no comulgan con el idioma y creo que es el momento de que esto empiece a cambiar. 

Quiero poder escribir a mi padre y mi madre en nuestro idioma sin tener un autocorrector que me diga "que así no, que en castellano es lo correcto". Incluso ahora mismo, mientras escribo este texto, tengo que borrar y corregir lo corregido por un autocorrector que no habla gallego, por favor, FIRMA PARA QUE ESTO CAMBIE.