Petition Closed
Petitioning Alcalde da Coruña Ao alcalde da Coruña, Carlos Negreira (PP) and 1 other

Ao alcalde da Coruña, Carlos Negreira (PP): Esixímoslle ao Goberno municipal da Coruña que non suba o prezo da auga

O Goberno municipal do PP no Concello da Coruña aprobou inicialmente as ordenanzas fiscais e de prezos públicos que, entre outras taxas e impostos, incrementan o recibo da auga. Se ficamos parad@s, a auga, un ben de primeirísima necesidade que o PP considera un luxo, será máis cara na Coruña a partir de xaneiro, aumentando máis de 50 euros anuais polo recibo da auga. Trátase dun auténtico roubo e dun saqueo á cidadanía da Coruña.

Unha suba contraria á lei

A lei (Lei 8/1989, de 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos) obriga a que as taxas municipais dun servizo prestado polo Concello, como é o caso da auga e o abastecemento, deben cubrir os gastos de explotación pero nada máis. Así, a lei sinala que as taxas pola prestación dun servizo non poderá exceder o coste real do servizo. Pero a realidade é que a cidadanía da Coruña está a pagar máis do que se debería polo custo real do servizo. E isto evidénciase nos espectaculares resultados de Emalcsa.

E como sobe o recibo da auga?

 Os cambios na cota fixa da tarifa a pagar (a cota fixa sobe un 41% e o total con contador un 27%)
 A taxa de 12 euros por dar de alta o servizo (ao que hai que sumarlle a fianza que hai que pagar)
 A suba considerábel do servizo de sumidoiros, que se duplica
 A suba considerábel do servizo de depuración, que aumenta un 460%

A quen lle afecta máis o aumento do prezo da auga?

A taxa de depuración, de sumidoiros e a taxa por dar de alta o servizo sóbelles a todos os usarios e usuarias por igual. O prezo da auga auméntalle máis ao 87% das persoas consumidoras de auga, que son as que antes estaban nun caudal de 1,5 metros cúbicos ou inferior.

Cal é o obxectivo da suba do prezo da auga?

Este roubo do Goberno municipal ao peto da cidadanía ten por obxecto darlle máis beneficios a Emalcsa (a empresa municipal de augas) por conta dos e das subscritoras. E isto, malia os constantes beneficios rexistrados por Emalcsa. Só a través da suba da auga que vai aprobar o PP, Emalcsa sumará aos seus beneficios uns 2 millóns de euros a maiores.

Cos beneficios de Emalcsa finánciase parte do propio orzamento do Concello e outros servizos e contratacións externalizadas que escapan ao control municipal do Pleno e dos grupos municipais. É o caso de proxectos dos que non temos apenas información, como Smart City (11 millóns de euros) ou Coruña Futura (900.000 euros).

Letter to
Alcalde da Coruña Ao alcalde da Coruña, Carlos Negreira (PP)
Portavoz do Goberno municipal Julio Flores
Esixímoslle ao Goberno municipal da Coruña que non suba o prezo da auga.

Non á suba da auga Non á suba da auga started this petition with a single signature, and now has 218 supporters. Start a petition today to change something you care about.