Petition Closed

Pels drets humans.

Letter to
ANTONI JOAN FUSTER FERRAGUT
El feixisme és el verí de la democràcia.