Kampanya Kapatıldı

Akseki'de Maden Ocağı İSTEMİYORUZ !

Bu kampanya 1.353 destekçiye ulaştı


AKSEKİ UYUMA, MİRASINA SAHİP ÇIK !


AKSEKİ SUSUZŞAHAP MAHALLESİ BİR DOĞA KATLİAMIYLA KARŞI KARŞIYADIR.

Akseki Kazasının Susuzşahap Mahallesinde açılmak istenen Boksit Madeni işletme sahası yörede doğal hayatı ve canlı yaşamını tehdit etmektedir.
Susuzşahap Mahallesine birkaç yüz metre mesafede, Değirmenlik, Ceceler ve Cevizli Mahallelerine birkaç kilometre mesafede açılmak istenen maden ocağı için 2014 yılında işletme ruhsatı alınmış. Adana ve Ankara adresli şirket Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığından ruhsat almış. Yaklaşık 2000 hektar bir arazide maden araması ve işletmesi yapacağı anlaşılan şirket yetkilileri Susuzşahap Mahallesine gelip çalışmaya başlamak isteğini belirtmişlerdir. Eğer bu Boksit işletmesi yörede açılırsa bilinsin ki;

  • Yaban Hayatı tehlikedir.
  • Organik Tarım tehlikededir
  • Alternatif Turizm değerlerinden yaylacılık tehlikededir
  • Doğal su kaynakları ve yeraltı su rezervleri tehlikededir.
  • Küçük ve büyük baş hayvancılık tehlikededir.
  • Orman örtüsü ve endemik bitkilerimiz tehlikededir.
  • Geleceğimiz, geçmişten bizlere miras bırakılan değerlerimiz tehlikededir.

Eğer bu işletme yörede açılırsa ve maden çıkarmaya yönelik yer altı ve yer üstü işletmeleri arazi yapısını bozacaktır. Böylece toprak profili bozulacak, bu durum ekolojik dengeyi etkileyecektir. Ormanlar, tarım alanları, akarsular ve buralarda yaşayan canlılar zarar görecektir. Maden işletmelerinden çıkan katı atıklar kontrol edilmediği taktirde telafisi olmayan kalıcı zararlar verecektir. Bu zararlı maddelerin toprakla bütünleşmesiyle zamanla canlılığını yitirecek ve çorak hâle gelecektir. İşletmelerin bulunduğu yerlerde hava ve su kirliliği de oluşacaktır. Maden işletmelerinin bulunduğu bölgelerde doğal ve tarihsel dokuyu bozulacak, bu da turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir. İşletme faaliyetlerinde meydana gelecek patlamalar ve toz bulutları, önce deprem etkisi yaratacak sonra doğal bitki örtüsü üzerini kaplayacak zararlı atıklar zehirlenmeye yol açacaktır. Deprem etkisi yaratan patlatmalarla yeraltı sularını yok olacak, çıkardığı toz ile döllenmeyi önleyerek meyve ağaçlarını verimsizleşmesine, neden olacaktır.
Lütfen Akseki Yöresi Doğal Hayatı, sosyal hayatı, geleceğimi, gelecek nesillerde çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre için bu duruma duyarsız kalmayalım.

 Bugün Akseki Susuz Şahap Mahallesi Yardımlaşma Derneği imzanı bekliyor!

Akseki Susuz Şahap Mahallesi Yardımlaşma Derneği bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «antalyaobm@ogm.gov.tr: Akseki'de Maden Ocağı İSTEMİYORUZ !». Akseki Susuz Şahap Mahallesi Yardımlaşma Derneği ve imza atan diğer 1.352 kişiye katıl.