Antalya Boğaçayı Projesi Derhal Durdurulmalıdır...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Antalya Merkezinin batı sınırı olan Boğaçayı, botanik yapısı ve faunası ile son derece ünik bir bölgede akan geniş vadili bir akarsudur. Son 35 yılda yukarı bölümünde inşa edilen sulama bentleri nedeniyle, özellikle bahar aylarından itibaren kurumakta olsa da, kış aylarında su tutan bir yapısı vardır. Boğaçayı'nda 23 Ocak 2019 Çarşamba gecesi ve 24 Ocak 2019 Perşembe günü yağan şiddetli yağmur nedeniyle debi aşırı yükseldi ve üzerindeki köprülere zarar verecek kadar yoğun bir seviyeye ulaştı. Çevresinde yoğun yapılaşma olmadığı için bu durum büyük bir faciaya şimdilik yol açmadı. Yıllar boyunca yaşanan benzer afet durumlarında da bu böyle oldu.

Ancak;

Bu akarsuyun denize ulaştığı bölümde, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süredir uygulamaya konulan proje ile, vadi tabanında kot düşürülerek deniz suyunun vadiye alınması ve böylece oluşacak göletin bir marina haline getirilmesi ve çevresinde bir yapılaşma oluşması planlanmakta. Uygulamaya başlanan çalışmalar sonucunda, vadi taban kotunun düşürülmesi ile deniz suyunun buraya doldurulması, ilerde olagelecek bir doğal afet durumunda, akarsuyun normalin kat kat üzerine çıkan su miktarının deniz suyu ile karşılaştığında aşırı seviyede yükselmesi ve çevresinde oluşturulmak istenen yapılaşma nedeniyle büyük facialara yol açması da kaçınılmaz olacaktır. 

O halde Boğaçay ağzında ve denize yakın 500 metrelik bölümünde uygulanmaya çalışılan marina projesinden ve özellikle bu bölgenin imara açılarak, yapılaşmaya imkan verilmesi uygulamalarından bir an önce vaz geçilmesi, olası faciaları önlemek açısından çok önemlidir ve ivedilikle bu projelerden vaz geçilmelidir.