Akdeniz ü. Kitap topluluğu olarak kütüphanesiz köy okullarına kütüphane kurmak istiyoruz

Akdeniz ü. Kitap topluluğu olarak kütüphanesiz köy okullarına kütüphane kurmak istiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
antalya belediyesi ve tarafına Semih Cırıkcı bu kampanyayı başlattı

Akdeniz Üniversitesi Kitap Topluluğu olarak; okullarında yeteri kadar kitap bulunmayan,kitaplara ulaşmak konusunda güçlük çeken köy okulu öğrencilerine yardımcı olmak üzere "Bir Kitap,Bir Gelecek" adlı kampanyayı uygulamaya koyduk. Bu kampanya dahilinde,sizlerin yardımı sayesinde topladığımız kitap bağışları ile köy okullarına ihtiyaç duyduğu kitapları sağlamak ve bu okulların öğrencilerini,en temel haklarından biri olan okuma zevkinden mahrum bırakmamayı amaçladık.

Bizler bir toplumun gelişmesinin en önemli koşullarının,o toplumun bireylerinin okuması ve çocuklarını geleceğe hazır,bilinçli bireyler olarak yetiştirilmesi olduğunun kuşkusuz bilincindeyiz. Çocukların bu vasıflar kazandırılarak yetiştirilmesi de ancak okudukları kitaplar aracılığı ile mümkün olacaktır. Onlara yeni bir kapı aralayacak,düşünce dünyalarını kuvvetlendirecek;daha mutlu,kendine ve çevresine faydalı bireyler olarak topluma kazandırılmasına olanak tanıyacaktır.

Bu düşünceler dahilinde yürüttüğümüz kampanyamızın amacına ulaşabilmesi ve kesin bir başarı ile devam ettirilmesi adına hepinizin yardımına ihtiyacımız vardır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.