Anonim HPV Test Merkezi İstiyoruz #AnonimHPVTesti

Recent news

4 Mart 2021 HPV Farkındalık Günü

2 sene önce bugün erişilebilir, ücretsiz ve anonim HPV testi talebimizi dile getirmek, HPV aşılarının aşı programı kapsamına alınmasını sağlamak ve HPV farkındalığını arttırmak amacıyla #AnonimHPVTesti kampanyasına başladık.

2000'in üzerinde imzaya ulaşan kampanyamız sesimizi duyurmanın bir aracı oldu. Karar alıcılarla görüşmelerimizde destekleriniz bize yeni kapılar açtı.

Geldiğimiz noktada HPV farkındalığının her geçen gün daha da arttığının farkındayız. Ancak karar alıcıları henüz harekete geçirmedik.

Taleplerimizi bir kez daha yeniliyor ve sizlerden taleplerimizi görünür kılmak için destek bekliyoruz.

- HPV aşıları aşı programına alınmalı ve ücretsiz bir şekilde ayrım gözetmeksizin isteyen herkesin erişimine açılmalıdır.
- HPV taramalarında atanmış cinsiyet ve yaş sınırlamaları kaldırılmalı tüm hastanelerde, tüm yaş gruplarına ve cinsiyet ayırmaksızın herkese ücretsiz HPV taraması yapılmasının önü açılmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı desteğiyle yerel yönetimlerle birlikte erişilebilir, ücretsiz, anonim HPV test ve danışmanlık merkezleri açılmalıdır.
- HPV konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı Sağlık Bakanlığı tarafından sivil toplum örgütleri ve uzmanlarla bir araya gelerek HPV eylem planı hazırlanmalıdır.

HPV bir halk sağlığı konusudur, aşıya, teste ve tedaviye erişim temel insan hakkıdır!

Genç LGBTİ+ Derneği
7 months ago