Ankara'daki Mustafa Necati Bey evi, MUSTAFA NECATİ MÜZESİ yapılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.

1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Ankara’da Mithatpaşa Caddesi üzerindeki tarihi Mustafa Necati Evi. Bu evi ailesi, devlete vermiş,o zamanki Kültür Bakanlığı O'nun adı ile toplantı ve sergilerin yapıldığı kültür evi yapmıştı.Şimdi sanki başka yer yokmuş gibi Kültür Bakanlığı, Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi yapıyor. Müze yapılacaksa niçin Mustafa Necati için yapılmıyor?

Mustafa Necati’yi tanısanız bu kararı vermezdiniz diye düşünüyorum.

Gelin,Mustafa Necati’yi yakından tanıyalım:

Ailesi Malatya Darende’den İzmir’e göçer. İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra bir süre İzmir’de avukatlık ve öğretmenlik yapar.

14 Mayıs 1918’de İzmir Bahribaba Parkı’nda ertesi gün başlayacak Yunan işgaline karşı halkı direnişe çağırır, toplantı yapar.

Arkadaşı Vasıf Çınar'la birlikte Balıkesir’de sahipliğini yaptığı İzmir’e Doğru gazetesinde düşmanı ülkeden kovmaya yönelik yazılar yazar.

Soma, Bergama, Akhisar bölgelerinde Bulgurcu Mehmet Efe ile birlikte Kuvayı Milliye Komutanlığı yapar.

1920’de 26 yaşında Saruhan (Manisa) Milletvekili olur. Bir süre Kastamonu İstiklal Mahkemesi Başkanlığı yapar. Oradaki gazete ve dergilere yazılar yazar. Belediye Meclisi kararıyla Kastamonu’nun fahri hemşerisi olur.

29 yaşında İmar İskân, 30 yaşında Adalet Bakanı olur. Her iki bakanlıkta da önemli hizmetlerde bulunur. Özellikle mübadele (değişim) ile gelenlerin kısa sürede ve başarılı bir biçimde yurda yerleşmesini sağlar.

Asıl Mustafa Necati’yi unutulmaz kılan 20.12.1925’ten 1 Ocak 1929’a kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaptıklarıdır.Ki Kültür Bakanlığının işlevini de içerirdi bu bakanlık..

Kız erkek birlikte karma eğitim uygulaması, Kayseri Zincidere ve Denizli’de köy öğretmen okulları, Gazi Eğitim Enstitüsü, köylerde kentlerde yatılı okullar, halk dershaneleri ve millet mektepleri, Talim Terbiye Kurulu onun döneminde açılır.

1926 tarihli yaşama, üretime dönük İlköğretim Programı, 1928’de yeni abece’nin (Alfabe) kabulü, Eğitim ve Öğretmenlikle ilgili Temel Yasalar, öğretmenlik mesleğinin saygınlığının artırılması, yeni öğretim yöntemlerinin uygulanması, teknik eğitimin geliştirilmesi, öğretmenlerin örgütlenmesinin sağlanması, (Kendisi de 2 yıl Öğretmenler Birliği Genel Başkanlığı yapar mimari güzelliği olan yeni okul binalarının yapılması, Terbiye (Eğitim) adlı mesleki derginin basılıp öğretmenlere dağıtılması Mustafa Necati döneminde olur.

22 Nisan 1928’de bakanlığının bütçe konuşmasında şunları söylüyor: “Milli Eğitim sorunu baştan sona dek bir bilim ve uzmanlık sorunudur. ...Genel eğitim sorunlarında danışmasız hiçbir karar vermemek ve her zaman en genç öğretmenden en büyük uzmanlara dek bütün meslektaşlarımızın görüşlerini toplamak temel ilkelerimizdendir.”

Kısacık yaşamında bu büyük işleri başaran bir insanın evini başkası için müze yapmayı bırakın, her yere o insanın heykelleri dikilir.

1 Ocak 1929 tarihinde çalışmaktan daha önce hastaneye gidemediği için 35 yaşında yaşamdan ayrılıyor.

Atatürk, “Ne büyük evlattı” diyerek ardından gözyaşı döküyor.

Öğretmenler, eğitimle ilgilenenler onunla ilgili anma toplantıları bu Kültür Evi'nde yapmaktadır.

Kültür Bakanlığına yakışacak davranış,bu binayı Mustafa NECATİ Müzesi yapmaktır.