Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Çağrı: Sıcak Havayla Mücadele Birimleri Kurulsun!

Mücadele alanı:İklim Krizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Çağrı: Sıcak Havayla Mücadele Birimleri Kurulsun!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.
15.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
MANSUR YAVAŞ ve tarafına Fridays For Future Ankara bu kampanyayı başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, sıcak hava dalgalarını daha şiddetli hissettiğimiz Ankara'da, sıcak hava dalgaları ile mücadele birimleri kurulmasını istiyoruz. İklim krizinin bir sonucu olan sıcak hava dalgaları günlük yaşantımızı sağlıklı sürdürmemizi engelliyor. Sıcak hava dalgalarından hem fiziksel hem ruhsal olarak etkileniyoruz.

Sıcak dalgalarını sıcaklar nefesimizi kesecek düzeye geldiğinde konuşmamalı, kararlı ve kapsamlı planlamalar yapmalıyız. Sıcak dalgaları kışın ülkemizi terk ediyor ama yazın yeniden gelecek! 

  • Meteoroloji genel müdürlüğü raporlarına göre, 2020 yılı 1971’den bu yana gerçekleşen 3. en sıcak yıl oldu.
  • NOAA uydu verilerine göre, 2021 Temmuz ayı, ölçümlerin yapılmaya başlandığından bu yana en sıcak Temmuz ayı olarak belirlendi.
  • TBMM Küresel İklim Değişiklinin Nedenlerini ve Alınacak Önlemleri Araştırma Komisyonu'nun İklim Değişikliği raporuna göre, Türkiye'de 2099'a kadar yaz sıcaklığındaki artış ortalama 6 dereceyi aşabilir ve  yağışlar yüzde 60 azalabilir.

Artan sıcak hava dalgalarında, özellikle kentlerde beklenenin üzerinde ölüm olur ve hastalıklar artar. Sıcak dalgaları, can alan bir aşırı hava olayıdır. Yaşadığımız kentlerde krizin neden olduğu sıcak hava dalgalarına karşı mücadele etmeye mecburuz.

Ankara gibi yapılaşmanın fazla olduğu kentler, ısı adası olma özelliğinden dolayı, sıcak dalgalarının etkilerini daha fazla hissetmemize neden oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevlerinden biri, Ankara'da sürdürülebilir çevre uygulamalarıyla kentlerde sağlıklı yaşam koşullarının sağlanmasıdır.

Kentler dünyadaki enerji tüketiminin ve sera gazı salımlarının yaklaşık %70’inden sorumlu olduğu gibi iklim krizine karşı savunmasız. Bu durum, kentlerin hem iklim krizinin sorumlusu karbon emisyonlarını sıfırlaması konusunda kararlı yol haritası oluşturmasını hem de kentlerimizi iklim krizine hazırlamayı gerektiriyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin henüz iklim kriziyle mücadele eylem planı yok! Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni acilen karbonsuz bir düzen için çalışmalar yapmaya ve net sıfır emisyon düzeyine ulaşmak için kararlı politikalar oluşturmaya çağırıyoruz. 

Karbonsuz bir düzen için politika ile eş zamanlı kentlerimizi krizin yıkıcı etkilerine hazırlamalıyız. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sıcak hava dalgalarının kentlerdeki etkisini düşürmek için;

  • Yolların ve binaların yeniden tasarlanması,
  • İnşaat malzemelerinin incelenmesi,
  • Kentte yeşil alanların artırılması
  • Kentin belirli noktalarında az su isteyen ve endemik bitkilerle oluşturulmuş serin koridorlar yaratılması,
  • Bina çatılarını ve bina yüzeyini serinletici peyzaj düzenlemeleri yapılması,
  • Erken uyarı sistemleri kurulması,
  • Sıcak dalgalarının ve iklim krizinin bir etkisi olan kuraklıkla mücadele için binlarda yağmur suyu hasadını zorunlu kılması ve teşvik etmesi

gibi politikaları üretmesi ve uygulaması için, sıcak hava dalgalarıyla mücadele birimlerinin kurulmasını talep ediyoruz.

Fridays For Future Türkiye

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.
15.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.