Kampanya Kapatıldı

Ankara'ya modern bisiklet yollari.

Bu kampanya 2.362 destekçiye ulaştı


Dünyadaki mevcut ulaşım sistemleri değerlendirildiğinde; çevre kirliliği, yakıt problemi, trafik kazası vb. birçok riske rağmen, motorlu araçların yüksek oranda üstünlüğü ile karşılaşılmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin, bisiklet ulaşımı gibi alternatif ulaşım metotları ile bu duruma çözüm arayışları içerisinde oldukları bilinmektedir.

Almanya'da kentiçi yolculukların % 10' u ve Hollanda'da % 43' ünü bisikletle yapilmaktadir.

Ama 1980lerden itibaren pek çok ülkede, kentlerde sürekli tıkanan caddelerin yükünü azaltmak amacıyla yeni yolların sayısı arttırılmıştır. Ancak bu yeni yollar da trafik sıkışıklığını iyice arttırmıştır.
Bununla birlikte otomobilin tercih edilmemesini gerektirecek birçok çevresel sebep de vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Motorlu taşıtların sayısı arttıkça karayolu yapımı da artmaktadır ve bu yollar, verimli toprakların da içinden geçerek, tarım ürünlerine, peyzaja ve faunaya zarar vermektedir. Fosil ve diğer yakıtların kullanımı atmosferi asitlendirerek, ağaçların yok olmasına neden olan asit yağmurlarının oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, motorlu taşıtların üretimi için, geriye dönüşümü çok zor ya da masraflı olan çelik, alüminyum ve sert plastik gibi malzemeler kullanılmakta ve fabrikalarda taşıt üretimi için çok fazla miktarda enerji tüketilmektedir. Otomobil üreticileri bilinen nedenlerden dolayı uzun ömürlü araç üretmemekteler, yıpranmış araçlar da çevreyi tehdit etmekte ve büyük otomobil çöplükleri oluşturmaktadır.

1974 enerji krizinden sonra, zamanın ABD başkanı Jimmy Carter, ulaşım ekonomilerinin araştırılması amacıyla bir komisyon kurdu. Araştırmaların hedeflerinden biri de, bisikletin kentlerde daha yaygın bir biçimde kullanılmasının sağlanmasıydı. Bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkan sonuçlar çarpıcıydı. Büyük kentlerde iş, ticaret, okul gibi günlük ulaşımların, aktif kentli başına oluşturduğu mesafe ortalama 6,4 km. idi ve bu kent içi ulaşım, tüm ulaşımın yüzde 40'ını oluşturuyordu. Bu durumda, aynı mesafe otomobil yerine bisikletle alınsaydı ne kadarlık bir benzin tasarrufu olurdu diye merak edildi ve yapılan hesaplara göre; toplam ulaşımın sadece üçte biri dahi bisikletle yapılmış olsaydı, bir yılda 9,5 milyar litre benzin tasarrufu sağlanacaktı. Ve yine aynı araştırmalar sonucunda anlaşıldı ki enerji kullanımı açısından bisikletle boy ölçüşebilecek yegane ulaşım aracı, trenler ve büyük gemilerdi. Elde edilen bu verilere yol maliyetleri de eklenirse sonuç daha da çarpıcı hale geliyordu: Bir bisiklet yolunun yapım maliyeti, normal bir karayolu maliyetinin yüzde 10'una, otoyol maliyetinin ise yüzde 2'sine denk geliyordu. Bu olumsuzluklara ayrıca, hava kirliliği ve taşıtların her yıl doğaya attıkları, 60 milyon ton kullanılmış motor yağı gibi başka olumsuzlukları da eklemek mümkündür

Şehir ulaşım aracı; bisikletin varoluş amaçlarından en önemlisi olan bu yönü aynı zamanda tezimin de ana konusunu teşkil etmektedir. Okula gitme, işe gitme, alışverişe gitme gibi birçok günlük faaliyette ulaşım aracı olarak kullanılabilen bisiklet söz konusu avantajlarından dolayı kendine özgü trafik kuralları ile bütün dünyada kabul edilmektedir.
Diğer mekanik araçlara göre ebatları, ağırlığı ve kapıdan kapıya ulaşımı sağlayabilmesi açısından yürüyerek ulaşımın hemen ardından gelmektedir. Enerji tüketimi açısından herhangi bir yakıta ihtiyaç duymaması ve dolayısı ile hava ve gürültü kirliliğine sebep olmaması da bisikleti popüler hale getirmektedir.

Hacim açısından yani kapladığı alan açısından da trafikte bisikletin göz ardı edilemeyecek bir avantajı söz konusudur. Araştırmacılar yaklaşık olarak hareketsiz haldeki bir bisikletin 22 ft / 2m2’ lik bir alan kapsadığını belirtmektedir (11). Bu durum da trafik sıkışıklığı, park yeri problemi gibi sorunların çözümünde bisikletin katkısı olacağı görüşünü desteklemektedir.
Ulaşımın ekolojik bağlamlı planlanması, ulaşımın altyapısında özellikle bu altyapının kentsel karayolu ağı bileşeninde yeni yol, yol genişletme, alt veya üst geçit veya katlı kavşak inşası gibi masraflı inşaat yerine mevcut yol ağından etken yararlanmayı öngörmelidir (28).
Fazla miktarda altyapı ve sermaye gerektirmemesi, diğer ulaşım araçlarının ihtiyacı olduğu pahalı birçok sisteme (Raylar, sinyalizasyon sistemleri, geniş asfalt alanlar vb.) ihtiyacının olmaması ve az bir sermaye ile elde edilebilmesi bisikletin tercih sebeplerinden biridir.
Bisiklet ulaşımı için daha uzak mesafelerdeki varış noktaları arasında yer alan lastik tekerlekli ve/veya raylı toplu taşım taşıtlarına ilişkin düzenlemeler yapılabilir. Örnek olarak, “park et devam et“ sistemi düzenlenerek, bisikletlilerinde bisikletlerini park ederek toplu taşımı daha ucuz ve etken kullanabilmeleri sağlanabilir (28).

Çok da uzatmiyim. Ankaraya bisiklet yollari istiyoruz.Bugün Aykut imzanı bekliyor!

Aykut Duyguvar bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Ankara Büyükşehir Belediyesi: Ankara'ya modern bisiklet yollari.». Aykut ve imza atan diğer 2.361 kişiye katıl.