Ankara'da Neden Endonezya ile İlgili Sokak veya Cadde İsmi Yok!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Türkiye'nin başkenti olarak Ankara'da bir çok büyükelçilik ve yabancı misyonlar bulunmakta ve hemen hemen bütün ülkelerden insanlar başkentte yaşamaktadır. Bir çok ülke ile gerek politik, gerekse sosyo-ekonomik sebeplerle ilişkiler kurulmaktadır. Bu çerçevede, kardeş ülke veya şehir olunmakta hatta ülke veya şehirlerinin isimleri Ankara'da bulvar, cadde veya sokaklara verilerek bu yakınlık sembolize edilmektedir.

Ankara'da, hiçbir şekilde ismini dahi okuyamadığımız birilerininin adının verildiği sokaklar veya caddeler ile Türkiye'nin ilişkilerinin en alt seviyede dahi olmadığı ülkelere veya şehirlerine atfen verilen sokak veya cadde isimleri azımsanmayacak derece çoktur.

Ancak, dünyanın nüfus olarak 4. en büyük ülkesi olan 270 milyonu aşkın nüfuslu Endonezya ile tarihten gelen çok yakın ilişliler, çok ciddi ekonomik bağlantılar, benzer kültür ve din birliği olmasına rağmen, ne Endonezya'nın ne başkentinin ne de Endonezyalı birinin ismi Ankara'da kullanılmamıştır. 

Bu imza kampanyası ile Ankara'da en azından bir sokağa Endonezya ile ilişkili bir sokak isminin verilmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkürler

------------------

As the capital of Turkey, there are many embassies and foreign missions in Ankara and people from almost all countries live in the capital. Relations are established with many countries for both political and socio-economic reasons. In this framework, sister country or city relations are established and even the names of the countries or cities are given to boulevards, streets or roads in Ankara and this affinity is symbolized.

In Ankara, there are lots of streets and roads which is impossible to read the names were named and there are streets or roads named as different country names which Turkey does not has even bottom level relationships.

However, despite the fact that Indonesia has a population of over 270 million, which is the 4th largest country in the world, has very close relations with Turkey in the history, very serious economic connections, similar cultural and religious unity, neither the capital of Indonesia nor the Indonesian name is used in Ankara.

With this signature campaign, we look forward to your support for giving a street name related to Indonesia to at least one street in Ankara. Thank you