Save Harpo

0 have signed. Let’s get to 7,500!

At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!

Vroeër die week het dit tot ons deurgekom dat ‘n permit is uitgereik om Harpo, Harties se local Hippo wat hier aangekom het in Mei 2019 te skiet.
Ons wil graag vra dat soveel as moontlike mense die petisie sal teken om dit te keer.
Mnr. Mike Bolhuis en die Cyber Crime Team vat die saak verder sonder enige kostes en sal van hieraf Harpo se “bodyguards” wees. Kyk gerus na sy profiel op https://mikebh.link/uZp7M
As enige iemand voel dat hulle in gevaar is en so ook Harpo, kan julle gerus vir Mnr. Mike Bolhuis direk skakel.
Dankie vir almal se hulp om vir Harpo te help, elke stem tel.

Earlier this week it came to our attention that a permit has been issued to shoot Harpo, Harties local Hippo, who arrived / appeared in the dam in May 2019.
We would like to ask that as many people as possible sign the petition to stop this from happening.
Mr. Mike Bolhuis and the Cyber Crime Team will take the matter further from here on at not cost and will be Harpo’s “bodyguards”.
If anyone feels unsafe where Harpo is concern of if you feel that Harpo might be in danger, please feel free to contact Mr. Mike Bolhuis directly. Log in on his profile https://mikebh.link/uZp7M
Thank you for everyone’s help to keep Harpo safe, every vote counts.Today: Adam is counting on you

Adam Manley needs your help with “Animal lovers and wildlife rescuers: Save Harpo”. Join Adam and 5,138 supporters today.