Menjadi pimpinan dan menegakkan keadilan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


  1. Menegakkan keadilan seadil adil nya
  2. Membasmi habis para koruptor 
  3. Memperhatikan rakyat miskin