Çimento'dan bal gelmez... Arılarımız organik çiçek balı getirmeye devam etsin...!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Arıcılıkta temel unsur, flora, flora içinde yer alan çiçek ve bunun rayihasıdır. Arı, gider bu rayihayı bulur, kendi işçi arılarına haber vererek, bu rayihayı kovana taşır. Bunu yaparken de, yaptığından o kadar haberlidir ki, hangi floranın hangi balı vereceğini hesaplamıştır. Bu mükemmel program o küçücük bal makinesinin hafızasına Allah tarafından öyle bir yazılmış ki, arının, bu balı kovanda yapabilmesi için, soğuksa kovanı ısıtması, sıcaksa serinletmesi yanında, kovan içinde olabilecek tehlikeli düşmanlara karşı kovanı koruması, yeni larvadan çıkan işçi arı yavrularının bakımı ve onların büyütülmesi ve bu şekilde KOVAN CUMHURİYETİ'nin devamı, hep bir çabanın ve mücadelenin sonucudur. Çerkeş'te bu Cumhuriyetin geleceğini Çimento Fabrikası ile söndürmeyelim.

Çerkeş ve bu Çevre hepimizin ise, çimento fabrikasına engel olmak zorundayız. Çevreyi kirletmek, kimsenin akıl karına değildir. Çimentodan bal olmaz. 

Ancak temiz bir çevre ile organik Çerkeş Çiçek Balı üretebiliriz. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın yolu, ARILARI ÖLDÜRMEMEK' ten, KOVANLARI SÖNDÜRTMEMEK'ten geçer.

Bu da böyle biline...!