Anayasa'ya LGBTİ+ Haklarını Koruyan Maddeler Eklensin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.


Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi,

Üzülerek belirtiyorum ki ülkemizde LGBTİ+ bireyler, hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kalmaktadırlar. Hatta büyük bir kısmı aileleri tarafından bile kabul edilmemektedir. Bunun sonucunda her sene birçok LGBTİ+ bireyi kaybetmekteyiz.

Ancak bizim can güvenliğimizi sağlamakla yükümlü olan Türkiye Cumhuriyeti bu durum karşısında sükunetini istikrarlı bir şekilde korumaktadır. Hatta neredeyse tüm dünyada düzenlenen onur yürüyüşlerine çoğu şehirde izin verilmemektedir ve düzenlenen sayılı yürüyüşte de vatandaşlar polisin insanlık dışı müdahalesine maruz kalmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak en kısa sürede bu yaşanılan katliama dur denilmesini ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na LGBTİ+ bireyleri koruyan, aile kurabilmelerine ve evlat edinebilmelerine imkan tanıyan; evde, okulda, işte yani kısaca her yerde toplumsal eşitliğini sağlayan yasalar eklenmesi için  gerekli çalışmaların başlatılmasını arz ederim.

Taleplerimiz:
1. Herkesin eşit olduğunu söyleyen, Anayasanın 10. maddesine "cinsel yönelim" ibaresi eklensin.

2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 3. maddesinin 2. fıkrasına, 122. maddesine ve 115. maddesine "cinsel yönelim" ibaresi eklensin ve nefret suçlarında bulunanlar en ağır şekilde cezalandırılsın.

3. Medeni Kanun'da LGBTI+ bireylerin evlenebilmesi, evlat edinebilmesi konusunda gerekli düzenlemeler yapılsın.