HDP kapatılsın!

HDP kapatılsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Anayasa Mahkemesi ve tarafına BİLAL BULUT bu kampanyayı başlattı

#HDPkapatılsın
#Yargıtaycumhuriyetbaşsavcılığınıgörevedavetediyoz
Anayasamızın 2001 tarih ve 4709 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla 69’uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre siyasi partilerin;

•Tüzük ve programının devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, laik ve demokratik devlet unsurlarına aykırı olduğu sınıf ya da zümre diktatörlüğü amaçlandığı görülmüş ise
•Ticari faaliyetlerde bulunmuş ise,
•Herhangi bir suçun ‘odağı haline’ gelmiş ise,
•Yabancı devletlerden, uluslararası
kuruluşlardan, Türk olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım aldığı ispatlanmış ise,

Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, sözkonusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AYM’de ilgili partinin kapatılması veya devlet yardımından yoksun bırakılması talebi ile dava açar.

Hdp’nin bugün yapılan olağan kongresi sırasında TSK’nin sınırötesinde teröristlere ve işbirlikçilerine karşı yürütmüş olduğu Afrin harekatına yönelik söylem, tutum ve sloganları daha önceden birçok kez olduğu gibi sırtını teröristlere dayadıklarını ve her fırsatta terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunduğunu bir kez daha göstermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak İstiklal harbini yönetmiş iradenin kurduğu TBMM’de milyonlarca tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan devlet hazinesinden para yardımı alan bu soysuz hainlerinden devlet yardımının kesilmesini ve ilgili kanunun söz ettiği ‘suçun odağı haline gelmesi’ üzerine partinin kapatılmasını temenni ediyorum.

Gereğini arz ederim.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.