Php750 National Minimum Wage for Filipino Workers And Passage of House Bill 7757

0 have signed. Let’s get to 100!


PETITION PARA SA P750 NATIONAL MINIMUM WAGE AT PAGSASABATAS NG HOUSE BILL 7787

Kami ang mga manggagawa at masang anakpawis ay nananawagan sa kagyat na pagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa pambansang saklaw. Makatwiran lamang na itaas na ang sahod ng mga manggagawa ngayon na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at gastusin para mabuhay ang isang pamilyang Pilipino. 

Ang panawagan namin ay ang pagpapasa sa panukalang batas na inihain ng Anakpawis Partylist na HB 7787 na nagsusulong ng P750 pambansang minimum na sahod. Gayundin, nararapat lamang na buwagin na ang Regional and Tripartite Wage Productivity Boards na sa mahabang panahon ay naging kasangkapan ng mga kapitalista para panatilihing mababa ang sahod ng mga manggagawa. 

Nananawagan kami kay Pangulong Rodrigo Duterte na sertipikahan ang HB 7787 bilang isang urgent bill at sa bahagi naman ng Konggreso ay kagyat na ipasa ang nasabing batas. Ang aming mga pirma ay pagpapatunay ng aming makatwiran at napapanahong kahilingan para sa pagtataas ng sahod.

 

Sahod Itaas! P750 National Minimum Wage, Ipaglaban!

Regional and Tripartite Wage and Productivity Boards, buwagin na!

House Bill 7787, Isabatas!Today: Anakpawis is counting on you

Anakpawis Partylist needs your help with “Anakpawis Partylist: National Minimum Wage Increase for Filipino Workers”. Join Anakpawis and 95 supporters today.