Anadolu Parsı yeniden!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Anadolu parsı ülkemizin zengin doğal varlıklarındandır. Adıyla birlikte Anadolu'yla özdeşleşmiş bu türün yakın zamana kadar ülkemizde neslinin tükendiği düşünülmekteydi. Ancak, son yıllardaki çeşitli bulgular az sayıda da olsa bazı bireylerin ülkemizin doğu kesimlerinde yaşadığına işaret etmektedir.

Buna karşılık, Anadolu parsı uzmanlarca ilk defa teşhis edildiği ve geçmişte sürdürülebilir popülasyonlar halinde yaşadığı Ege Bölgesi'nde tamamen yok olmuştur. Günümüzde Anadolu parsı ancak eski kuşakların anlatılarında yer almakta ve gerek ülkemizde, gerekse yurtdışında ilgi uyandırmaktadır. Hakkındaki kayıtlar en son Aydın ilimize bağlı Dilek Yarımadası Milli Parkında yaşadığını ortaya koymaktadır.

Bilindiği üzere, türlerin yeniden doğaya kazandırılması özellikle son yıllarda dünya çapında yaygın olarak kullanılan ve başarıya ulaşmış bir yöntemdir. Çok sayıda ülke hükümeti kendi topraklarında nesli tükenmiş türleri WWF gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde geçmişte yaşadıkları alanlarda yeniden doğaya kazandırmaktadır. Özellikle komşumuz İran'ın bu konuda geniş deneyimi vardır.

Anadolu parsının Ege Bölgesi'nde, özellikle en son yaşadığı alan ve turistik bir bölge olan Dilek Yarımadası Milli Parkında doğaya yeniden kazandırılması hem Anadolu'muzun doğal zenginliklerini arttıracak, hem de doğal yaşam konusunda cazibe merkezi oluşturarak turizmimize önemli katkı sunacaktır.

Her ne kadar ülkemizde Anadolu parsının yaşadığına işaret eden bulgular mevcutsa da bu son derece sınırlı popülasyonların sürdürülebilirliği konusunda net görüş yoktur. Buna karşılık, son yıllarda yapılan çalışmalar Anadolu parsının İran parsı olarak bilinen türle morfolojik olarak özdeş olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu nedenle, Ege Bölgesi'nde, başta Dilek Yarımadası Milli Parkı olmak üzere, uygun alanlarda parsın yeniden doğaya kazandırılması yönünde fizibilite çalışması yapılmasını ve İran hükümeti ile işbirliği içinde temin edilecek tür bireylerinin sürdürülebilir popülasyon oluşturacak şekilde yeniden doğaya kazandırılmasını talep ediyoruz. 

 Bugün Yunus Bakihan imzanı bekliyor!

Yunus Bakihan Çamurdan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Anadolu Parsı yeniden!». Yunus Bakihan ve imza atan diğer 221 kişiye katıl.