AÖF mezun durumunda olanlar, hiç almadıkları dersleri 3 derste alabilsinler!

AÖF mezun durumunda olanlar, hiç almadıkları dersleri 3 derste alabilsinler!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Anadolu Üniversitesi tarafına naz kural bu kampanyayı başlattı

Bu sene pandemi sebebiyle yaz okulu açılmayacak olması durumunda mezun durumunda olan ( 3 veya daha az dersi kalanlar) fakat bu dersleri daha önce hiç almamış öğrenciler mağdur olmuştur! Akademik takvimde yaz okulu gözükmesi sebebiyle ders seçimleri ona göre yapılmıştır. 3 ders sınavına , dersi daha önce almamış olanlarında dahil edilmesini istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.