Stop de intensieve veehouderij!

0 have signed. Let’s get to 150,000!


english | français | italiano | español |
polski | deutsch | rumänisch | griechisch |
niederländisch

Stop de intensieve veehouderij!

Dr. Klaus Buchner, lid van het Europees Parlement (ÖDP, Ecologische Democratische Partij) München, Duitsland
Jaarlijks sterven in Europa circa 50.000 mensen door antibioticaresistente bacteriën!
www.klaus-buchner.eu

Tagesschau TV
(Statistieken afkomstig van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), 2015)
We kunnen ervan uitgaan dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt dan 50 000. Een belangrijke oorzaak van de ontwikkeling van deze bacteriën is het overmatige gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij. Zelfs de zogenoemde reserveantibiotica, die noodzakelijk zijn voor mensen, worden steeds meer gebruikt.
Laten we Minister van Voedsel en Landbouw Julia Klöckner oproepen zo snel mogelijk een einde te maken aan de intensieve veehouderij en te zorgen voor een terugkeer van de biologische veehouderij zonder profylactisch gebruik van antibiotica.

Wat we beogen

Om het gebruik van antibiotica drastisch terug te dringen en mens, dier en milieu te beschermen, eisen wij dat de bezettingsdichtheid in grote veestallen verplicht sterk wordt verminderd en de hygiëne wordt verbeterd. Het profylactisch gebruik van reserveantibiotica moet onmiddellijk verboden worden. Daarnaast is het van groot belang dat er veel meer officiële controles plaatsvinden om te waarborgen dat de regels worden nageleefd, en dienen er in geval van niet-naleving hoge boetes te worden opgelegd. Tegelijkertijd moeten wetgevers veel gunstigere voorwaarden scheppen voor de biologische veehouderij. Dit vereist nationale of, beter nog, Europese wetgeving om te voorkomen dat het mededingingsevenwicht wordt verstoord.

Beeldrechten: Fotolia Budimir Jevtic

De feiten

In 2016 werden er in de intensieve veehouderij in Duitsland ongeveer 753 miljoen dieren gehouden (vissen in de aquacultuur niet meegerekend). Het grootste deel daarvan bestond uit kippen (ongeveer 628 miljoen), varkens (ongeveer 58 miljoen) en kalkoense hennen (ongeveer 38 miljoen). Het op grote schaal en overwegend profylactisch toedienen van antibiotica is bij deze dieren gebruikelijk.
"Dit is ook een groot probleem voor de gezondheid van mensen", verklaart Klaus Buchner, afgevaardigde van de ÖDP (Ecologische Democratische Partij) in het Europees Parlement en fel tegenstander van de intensieve veehouderij. "Als we onze antibiotica intensief in de intensieve veehouderij gebruiken, bouwen we op de lange termijn onvermijdelijk weerstand op en hebben we niets meer tot onze beschikking wanneer iemand een infectie oploopt die eerder geen problemen opgeleverd zou hebben. Het probleem wordt verergerd door het feit dat ook reserveantibiotica, die in bijzonder ernstige gevallen nodig zijn, in toenemende mate profylactisch worden gebruikt in de intensieve veehouderij."
In 2015 heeft de natuur- en milieuvereniging BUND kalkoenvleesmonsters van verschillende supermarkten in 12 Duitse steden onderzocht. Uit deze nationale steekproef bleek dat maar liefst 80 tot 90% (!) van de vleesmonsters antibioticaresistente MRSA-bacteriën of zelfs ESBL-vormende bacteriën bevatte. Ter vergelijking heeft BUND ook vleesmonsters onderzocht van kalkoenen die geslacht waren op boerderijen waar nog steeds traditionele, milieuvriendelijke methoden gebruikt worden. Hierin werd geen enkele antibioticaresistente bacterie aangetroffen.
Resistente bacteriën kunnen niet alleen via besmet vlees worden overgebracht op mensen, maar ook door direct contact met de dieren in kwestie. Boeren, dierenartsen en slagers lopen het grootste risico op besmetting, en kunnen de resistente bacteriën vervolgens overdragen op andere mensen.

Het Instituut voor Hygiëne van de Universiteitskliniek Münster heeft op basis van verschillende onderzoeken de volgende cijfers gepubliceerd over dragers van de multiresistente MRSA-bacterie (via een neusuitstrijkje): 80 tot 90% van de varkenshouders! Tot 45% van de dierenartsen! Van de rest van de bevolking, die geen regelmatig contact heeft met dieren en ook geen beroepsmatig contact heeft met MRSA-dragers, was minder dan 5% besmet. Dit laat duidelijk zien dat het probleem voornamelijk uit de intensieve veehouderij voortkomt.
Door het gebruik van vloeibare mest in de landbouw wordt ook het grondwater besmet, waardoor de bacteriën zich dus ook via plantaardige producten kunnen verspreiden.

Dr. Klaus Buchner
Ecologische Democratische Partij (ÖDP) lid van het Europees Parlement
www.klaus-buchner.eu