Amazon'un özelleştirilmesini durdurun.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Brezilya’nın yeni seçilen cumhurbaşkanı Amazon’u endüstriyel hale getirmeyi ve hayvan tarımcılığı ile madenciliğe açmayı planlıyor. Bolsonaro Amazon’un hayvancılık endüstrisine, madencilere ve kampanyasını destekleyen tomruk şirketlerine açmak ve Brezilya’nın Çevre Bakanlığı’nı devre dışı bırakmak niyetinde. Bolsonaro yağmur ormanlarını kat eden bir otoyol yapmayı planlamakta ve bu yol yok oluşa giden bir yol olacak.

Çevre ve yerli hakları savunucusu Amazon Watch, Bolsonaro’nun planını pervasız olarak niteledi ve bu kanarın dünyanın en büyük yağmur ormanını yok etmek ve orayı yuvası olarak bilen yerli halkla muhtelif yaşam türlerinin varlığını tehdit anlamına geleceğini belirtti. Eğer bu planlar uygulamaya geçirilirse küresel iklimi tehlike altına düşürecek bir ağaç kıyımı olacak.


            Bolsonaro’nun platformu, ısınma trendinde olan dünya iklimini soğuk tutma görevi üstlenmiş ve binlerce değişik türde canlıya ev sahipliği yapan Brezilya yağmur ormanlarının ortasından geçen bir karayolu  yapmak, ormanları özelleştirmek ve satmak istediklerini beyan etti.

·         Amazon’un yeni otoyollarla parçalanması yağmur ormanlarını yok olma eşiğine getirecek. Hayvan tarımcılığı ve madencilik için çiftçiler tarafından yakılan ormanlar, tomruk ticareti ve diğer sürdürülemez kaynakların sömürülmesi, ormanı genel anlamda kurumaya doğru sürükleyecek.

·         Ormanın parçalanması ve kaybının asıl nedeni hayvan otlağı ve hayvanların yiyeceği gıdaların yetiştirildiği tarlaları da içeren hayvancılık endüstrisi olarak belirmektedir. Amazon ormanlarının yok olmasının uzun vadeli ve geri döndürülemeyecek etkileri, orman artık karbon havzası olarak görevini yapamayacağı için, karbon kaybı olarak kendisini gösterecektir. Bkz. “Chickens, pigs and the Amazon tipping point” https://bit.ly/2QvjD1S

·         Arazi kullanımı ve iklim değişikliği Amazon’da risk oluşturmaktadır. Hava sıcaklığı 3-4 derecenin üzerine ulaşırsa –kalıcı bir El Nino durumu yaratıp Amazon havzasının çoğunun kurumasına neden olarak-  yağmur ormanlarının öleceği tahmin edilmektedir. Bu ise Amazon yağmur ormanının korunması için iklim değişikliğini engellemenin yanı sıra karayollarının, hayvansal tarımın, madenciliğin ve tomruk ticaretinin durdurulmasının gerekli olduğunun altını çizmektedir.

Taleplerimiz:

·         Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro’nun Amazon’u özelleştirme planını terk etmesi ve Amazon’da karayolu yapımını, yeni tarla açılmasını, hayvan tarımcılığını ve madenciliği yasaklayan bir kanun çıkartması,

·         Amazon’da daha önce ağaçların kesilerek tarlaya çevrilen alanların normal durumuna geri çevrilmesi ve hayvan tarımcılığı ve diğer türden arazi kullanımlarının yarattığı zararın telafi edilmesi,

·         Amazon’da yaşayan yerli halkın korunup desteklenmesi; çevre aktivistlerinin ve demokratik protesto haklarının korunması.

Neler Yapabilirsiniz:

·         Bu mezalimi sona erdirmek için oyunuzu kullanabilir ve Amazon’u yok etmekte olan şirketleri boykot edebilirsiniz

·         Bu kampanyayı paylaşabilirsiniz,

·         Vegan bir diyet izleyerek, sömürüden uzak bir yaşam sürebilirsiniz. Hayvan tarımcılığı yağmur ormanlarının yıkımının ve iklim değişikliğinin birincil nedenidir,

·         Çevre hakları, insan hakları ve hayvan hakları ile ilgili etkinlikler düzenleyebilir ya da küresel eylemlere katılabilirsiniz, AmazonEmergency #ClimateAlarm hashtaglerini kullanınız,

·          http://thesavemovement.org/climate-save-movement/ Web sitemizi ziyaret ederek destekleyiniz.